TIÊU CHUẨN ASTM B796

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM B796

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 4 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 4 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM B796, Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 4 năm 2020 – Phương pháp thử tiêu chuẩn cho hàm lượng bao gồm phi kim loại của bột sắt dành cho các ứng dụng rèn bột (PF)

Phương pháp thử nghiệm này bao gồm phương pháp kim loại học để xác định mức độ bao gồm phi kim loại của bột sắt dùng cho các ứng dụng rèn bột (PF).

Phương pháp thử bao gồm các mẫu thử được rèn bằng bột nén trong đó có dòng chảy vật liệu bên tối thiểu (<1%). Vùng lõi của mẫu thử bột rèn không được có độ xốp có thể phát hiện được ở 100 ×. Phương pháp thử này không thích hợp để xác định mức độ bao gồm phi kim loại của các mẫu thử bột rèn đã được rèn sao cho vùng lõi có độ xốp. Ở độ phóng đại được sử dụng cho phương pháp thử này, khó có thể phân biệt được độ xốp còn lại với tạp chất oxit. Quá nhiều độ rỗng còn sót lại làm cho việc đánh giá một cách có ý nghĩa về dân số hòa nhập là không thể. Phương pháp thử nghiệm có thể được áp dụng cho các vật liệu có chứa mangan sunfua (đã trộn thêm hoặc trộn sẵn), với điều kiện khoảng cách phân cách láng giềng gần được thay đổi từ 30 μm đến 15 μm. CHÚ THÍCH 1 – Phương pháp thử có thể được áp dụng cho các bộ phận rèn bằng bột khi có lượng nguyên liệu chảy nhiều hơn được cung cấp: Khoảng cách ngăn cách hàng xóm gần được thay đổi, hoặc Các kích thước bao gồm thỏa thuận giữa các bên được điều chỉnh theo lượng dòng vật liệu. Các đơn vị—Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.

* Phần Tóm tắt các Thay đổi xuất hiện ở cuối tiêu chuẩn này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM B796, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese