TIÊU CHUẨN ASTM A960/A960M

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASTM A960/A960M

astm-logo

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 3 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 3 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASTM quốc tế (ASTM)

 • Đếm trang:
  10
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ASTM A960 / A960M, Phiên bản 2020, ngày 1 tháng 3 năm 2020 – Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho các yêu cầu chung đối với phụ kiện đường ống thép rèn

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm một nhóm các yêu cầu chung sẽ áp dụng cho các phụ kiện đường ống bằng thép rèn được đề cập trong bất kỳ thông số kỹ thuật sản phẩm riêng lẻ nào sau đây hoặc bất kỳ thông số kỹ thuật ASTM nào khác đề cập đến thông số kỹ thuật này hoặc các phần của chúng:

Trong trường hợp mâu thuẫn giữa yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật sản phẩm riêng lẻ và yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật yêu cầu chung này, các yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật sản phẩm riêng lẻ sẽ được ưu tiên hơn những yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật này.

Theo thỏa thuận chung giữa người mua và nhà cung cấp, các yêu cầu bổ sung có thể được quy định (Xem 4.1.8). Việc chấp nhận bất kỳ yêu cầu bổ sung nào như vậy sẽ phụ thuộc vào đàm phán với nhà cung cấp và phải được đưa vào đơn hàng theo thỏa thuận của người mua và nhà cung cấp.

Các giá trị được nêu bằng đơn vị SI hoặc đơn vị inch-pound phải được coi là tiêu chuẩn riêng biệt. Trong văn bản và bảng, đơn vị SI được hiển thị trong dấu ngoặc. Các giá trị được nêu trong mỗi hệ thống có thể không phải là giá trị tương đương chính xác; do đó mỗi hệ thống sẽ được sử dụng độc lập với hệ thống khác. Việc kết hợp các giá trị từ hai hệ thống có thể dẫn đến không phù hợp với đặc điểm kỹ thuật. Đơn vị inch-pound sẽ được áp dụng trừ khi ký hiệu “M” [SI] của đặc điểm kỹ thuật sản phẩm được chỉ định trong đơn đặt hàng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (TBT) ban hành.

*Phần Tóm tắt các Thay đổi xuất hiện ở cuối tiêu chuẩn này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASTM A960/A960M, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese