TIÊU CHUẨN ASME STB-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASME STB-1

ASME International - TIÊU CHUẨN ASME STB-1

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 31 tháng 12 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:
 • Xuất bản bởi:

  ASME quốc tế (ASME)

 • Đếm trang:
  104
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ASME STB-1, Phiên bản 2020, ngày 31 tháng 12 năm 2020 – HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU / SỐ LỚN VÀ ỨNG DỤNG CHO NGÀNH DẦU KHÍ

Hiện không có bản tóm tắt nào cho tài liệu này


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASME STB-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ASME STB-1

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese