TIÊU CHUẨN ASME EA-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASME EA-1

ASME

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản thứ 9, 2019

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASME quốc tế (ASME)

 • Đếm trang:
  24
 • ANSI được phê duyệt:

  Đúng

 • DoD được thông qua:

  Không

ASME EA-1, Phiên bản thứ 9, 2019 – Đánh giá năng lượng cho các hệ thống sưởi ấm quá trình

Tiêu chuẩn này đề cập đến các hệ thống gia nhiệt quá trình được coi là một nhóm (hoặc một bộ hoặc tổ hợp) thiết bị gia nhiệt được sử dụng để làm nóng vật liệu trong quá trình sản xuất hàng hóa trong nhà máy công nghiệp. Các hệ thống này, thường được gọi bằng các thuật ngữ như lò nung, lò nấu chảy, lò nướng và lò sưởi, sử dụng các nguồn nhiệt như nhiên liệu, điện, hơi nước hoặc các chất lỏng khác để cung cấp nhiệt lượng cần thiết.

Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu đối với việc tiến hành và báo cáo kết quả đánh giá năng lượng gia nhiệt của quá trình (sau đây gọi là “đánh giá”) xem xét toàn bộ hệ thống, từ đầu vào năng lượng đến công việc được thực hiện là kết quả của các đầu vào này. Việc đánh giá tuân theo Tiêu chuẩn này không cần đề cập đến từng thành phần hệ thống riêng lẻ hoặc hệ thống cụ thể trong một cơ sở công nghiệp có trọng lượng như nhau; tuy nhiên, nó phải đủ toàn diện để xác định các cơ hội hiệu quả năng lượng chính để cải thiện hiệu suất năng lượng tổng thể của hệ thống. Tiêu chuẩn này được thiết kế để áp dụng chủ yếu tại các cơ sở công nghiệp, nhưng nhiều khái niệm có thể được sử dụng trong các cơ sở khác, chẳng hạn như các khái niệm trong lĩnh vực thể chế và thương mại.

Đánh giá liên quan đến việc thu thập và phân tích dữ liệu về thiết kế, vận hành, sử dụng năng lượng và hiệu suất của hệ thống và xác định các cải tiến về hiệu suất năng lượng. Đánh giá cũng có thể bao gồm các khuyến nghị để cải thiện việc sử dụng tài nguyên, giảm chi phí sản xuất trên một đơn vị, giảm chi phí vòng đời và cải thiện hiệu suất môi trường liên quan đến (các) hệ thống được đánh giá. Các hoạt động đánh giá phải bao gồm, nhưng không giới hạn, thu hút nhân viên của cơ sở và cung cấp thông tin về quá trình đánh giá; thu thập và phân tích dữ liệu về thiết kế, vận hành, sử dụng năng lượng và hiệu suất của hệ thống; và xác định các cơ hội cải tiến hiệu suất năng lượng và đưa ra các khuyến nghị trong một báo cáo bằng văn bản. Báo cáo này phải lập hồ sơ thiết kế hệ thống; định lượng dữ liệu hoạt động và hiệu suất năng lượng; lập hồ sơ quá trình đánh giá; hiển thị kết quả, khuyến nghị và dự báo tiết kiệm; và nâng cao hiểu biết của nhân viên cơ sở về việc vận hành và sử dụng năng lượng hệ thống.

Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu đối với

(a) tổ chức và thực hiện đánh giá quá trình gia nhiệt

(b) phân tích dữ liệu từ đánh giá

(c) báo cáo và tài liệu về các kết quả đánh giá

Khi ký hợp đồng cho các dịch vụ đánh giá, nhân viên nhà máy có thể sử dụng Tiêu chuẩn để xác định và thông báo phạm vi hoạt động đánh giá mong muốn của họ cho các nhà thầu hoặc nhà tư vấn bên thứ ba.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASME EA-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese