TIÊU CHUẨN ASME B89.3.1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASME B89.3.1

ASME International - TIÊU CHUẨN ASME B89.3.1

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 72, năm 1988

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2003

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASME quốc tế (ASME)

 • Đếm trang:
  38
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Đúng

ASME B89.3.1, Tái bản lần thứ 72, năm 1988 – Đo độ ngoài vòng

Chung

Tiêu chuẩn này đề cập đến đặc điểm kỹ thuật và phép đo độ lệch tâm của bề mặt cách ly bằng cách đánh giá mặt cắt ngang điển hình về độ lệch xuyên tâm của nó so với tâm xác định. Mặc dù tiêu chuẩn này chủ yếu đề cập đến các dụng cụ trục chính để đo độ lệch tâm và trình bày biểu đồ cực, nhưng ở đây không có ý định loại trừ các phương pháp khác sẽ cung cấp dữ liệu độ lệch xuyên tâm hợp lệ. Tiêu chuẩn này không xác định các yêu cầu thiết kế đối với độ tròn phù hợp với các mục đích cụ thể, cũng như không quy định quy trình sản xuất để sản xuất độ tròn.

Phần phụ lục

Sự phức tạp của các phép đo độ tròn đã đòi hỏi phải xuất bản một loạt các phần Phụ lục mô tả các phương pháp chỉ thị độ tròn khác, các ứng dụng và hạn chế của chúng. Thông tin chung khác và các ví dụ cụ thể về phép đo độ lệch vòng có thể được tìm thấy trong Phụ lục, mà người đọc được khuyến khích nghiên cứu. Các phần của Phụ lục sẽ không được coi là một phần của tiêu chuẩn này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASME B89.3.1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ASME B89.3.1

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese