TIÊU CHUẨN ASME B31Q

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ASME B31Q

ASME

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2021, ngày 16 tháng 4 năm 2021

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 16 tháng 4 năm 2021

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  ASME quốc tế (ASME)

 • Đếm trang:
  138
 • ANSI được phê duyệt:

  Đúng

 • DoD được thông qua:

  Không

ASME B31Q, Phiên bản 2021, ngày 16 tháng 4 năm 2021 – Trình độ chuyên môn về nhân sự đường ống

Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu để phát triển và thực hiện Chương trình đánh giá năng lực nhân sự đường ống hiệu quả (chương trình đánh giá năng lực) sử dụng kết hợp dữ liệu dựa trên kỹ thuật, các thông lệ ngành được chấp nhận và các quyết định dựa trên sự đồng thuận. Tiêu chuẩn cũng đưa ra hướng dẫn và ví dụ về nhiều phương pháp có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu đã chọn. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu để xác định các nhiệm vụ có liên quan ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc tính toàn vẹn của đường ống, để các cá nhân đủ điều kiện thực hiện các nhiệm vụ đó và để quản lý trình độ của nhân viên đường ống.

Với các trường hợp ngoại lệ sau, Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công việc ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc tính toàn vẹn của đường ống:

(a) nhiệm vụ thiết kế hoặc kỹ thuật

(b) nhiệm vụ chủ yếu nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên

Mục đích và mục tiêu

Mục đích của Tiêu chuẩn này là thiết lập các yêu cầu đối với năng lực và trình độ quản lý đối với nhân viên đường ống. Mục tiêu của Tiêu chuẩn này là giảm thiểu tác động đến an toàn và tính toàn vẹn của đường ống do lỗi của con người có thể do một cá nhân thiếu kiến ​​thức, kỹ năng hoặc khả năng trong quá trình thực hiện các hoạt động nhất định.

Các cá nhân thực hiện các nhiệm vụ được đề cập và những cá nhân chịu trách nhiệm đảm bảo lực lượng lao động có trình độ sẽ đáp ứng các yêu cầu áp dụng của Tiêu chuẩn này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ASME B31Q, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese