TIÊU CHUẨN ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CHEMICALS ENGINEERS ***SEE ALSO ARTIFICIAL DICTIONARY***

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CHEMICALS ENGINEERS ***SEE ALSO ARTIFICIAL DICTIONARY***

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1992, 1992

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 1992

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

 • Xuất bản bởi:

  Báo chí học thuật (ACADEMIC)

 • Đếm trang:
  0
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG CÁC KỸ SƯ HÓA HỌC *** XEM CŨNG TỪ ĐIỂN NHÂN TẠO ***, Phiên bản 1992, 1992 – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG KỸ THUẬT HÓA HỌC *** XEM CŨNG TỪ ĐIỂN NHÂN TẠO ***

Hiện không có bản tóm tắt nào cho tài liệu này

Academic


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CHEMICALS ENGINEERS ***SEE ALSO ARTIFICIAL DICTIONARY***, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese