TIÊU CHUẨN ANSI H35.3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ANSI H35.3

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2017, ngày 12 tháng 7 năm 2017

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 12 tháng 7 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội nhôm (AA)

 • Đếm trang:
  1
 • ANSI được phê duyệt:

  Đúng

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ANSI H35.3, Phiên bản 2017, ngày 12 tháng 7 năm 2017 – Hệ thống chỉ định cho chất làm cứng nhôm

Tiêu chuẩn này cung cấp một hệ thống để chỉ định chất làm cứng nhôm được sử dụng chủ yếu để bổ sung các phần tử tạo hợp kim hoặc hạt hoặc modifi ers vào hợp kim nhôm nóng chảy.

aa


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0986.81.6789 - 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese