TIÊU CHUẨN ACI 369.1M

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ACI 369.1M

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2017, 2017

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Viện bê tông Hoa Kỳ (ACI)

 • Đếm trang:
  116
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ACI 369.1M, Phiên bản 2017, 2017 – Yêu cầu tiêu chuẩn đối với đánh giá địa chấn và trang bị thêm các tòa nhà bê tông hiện có (ACI 369.1M-17) và bình luận

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu đối với việc đánh giá địa chấn và trang bị thêm các cấu kiện bê tông của hệ thống chống động đất của một tòa nhà hiện có. Các yêu cầu tiêu chuẩn xây dựng này áp dụng cho các cấu kiện bê tông hiện có, cấu kiện bê tông trang bị thêm và cấu kiện bê tông mới. Các quy định của tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cấu kiện hỗn hợp thép bọc bê tông.

Chương 2 quy định các thủ tục thu thập dữ liệu để có được các đặc tính của vật liệu và thực hiện đánh giá tình trạng. Chương 3 đưa ra các phân tích chung và các yêu cầu thiết kế đối với cấu kiện bê tông. Chương 4 đến chương 9 cung cấp các thủ tục mô hình hóa; điểm mạnh thành phần; tiêu chuẩn nghiệm thu và biện pháp trang bị thêm cho khung mô men bê tông đúc tại chỗ và bê tông đúc sẵn; khung bê tông với gạch xây; tường kết cấu bê tông đúc tại chỗ và đúc sẵn; và khung giằng bê tông. Các chương từ 10 đến 12 cung cấp các quy trình mô hình hóa, cường độ, tiêu chí chấp nhận và các biện pháp trang bị thêm cho hệ thống tường chắn bê tông và móng bê tông.

aci logo - TIÊU CHUẨN ACI 369.1M


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ACI 369.1M, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ACI 369.1M

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese