TIÊU CHUẨN ACI 364.2T

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ACI 364.2T

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2008, 2008

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2008

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Viện bê tông Hoa Kỳ (ACI)

 • Đếm trang:
  4
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ACI 364.2T, Phiên bản 2008, 2008 – Tăng khả năng chịu cắt trong các kết cấu bê tông cốt thép hiện có

Mục đích và phạm vi

Mục đích của báo cáo này là cung cấp nguồn thông tin về việc đánh giá kết cấu bê tông (trừ những kết cấu chịu tác động của địa chấn) trước khi phục hồi. Điều này có tầm quan trọng đặc biệt vì có sự khác biệt đáng kể giữa mức độ phức tạp của thiết kế phục hồi so với thiết kế của một cấu trúc mới. Đánh giá các loại cấu trúc đặc biệt như cầu, đập và đường hầm được coi là ngoài phạm vi của báo cáo này.

Báo cáo được trình bày dưới dạng một loạt các hướng dẫn được khuyến nghị, dựa trên kinh nghiệm rút ra từ các nguồn hiện có và các cuộc điều tra trong quá khứ. Lịch sử trường hợp không được đưa ra để không đi chệch khỏi phương pháp tiếp cận hướng dẫn.

(Đối với lịch sử trường hợp, hãy xem ACI SP-85, ACI SCM 21 và Concrete International, Tháng 3 năm 1993.) Các hướng dẫn đưa ra trong báo cáo này có tính chất chung, nhưng đủ cụ thể để sử dụng như một định dạng để mô hình hóa một quy trình đánh giá cho một cấu trúc.

Báo cáo được trình bày theo thứ tự mà một cuộc điều tra thông thường sẽ được tiến hành. Nỗ lực đơn lẻ đầu tiên và quan trọng nhất trong việc đánh giá trước khi phục hồi là “điều tra sơ bộ”, như được mô tả trong Chương 2. Sau khi có kết quả điều tra sơ bộ, điều tra chi tiết có thể được tiến hành, nếu thấy mong muốn. Chương 3 trình bày những nỗ lực cần thiết cho cuộc điều tra chi tiết, thường bao gồm năm nhiệm vụ chính: xem xét các tài liệu thích hợp, thực hiện kiểm tra hiện trường và khảo sát tình trạng, lấy mẫu và thử nghiệm vật liệu, đánh giá và phân tích thông tin và dữ liệu và chuẩn bị báo cáo cuối cùng. Chương 4 xác định những tài liệu và nguồn thông tin thường được xem xét trong quá trình đánh giá. Những nỗ lực cần thiết khi thực hiện các quan sát hiện trường để xác minh và đánh giá tình trạng kết cấu được mô tả trong Chương 5. Chương 6 cung cấp thông tin về thực hành và quy trình lấy mẫu và thử nghiệm vật liệu, bao gồm kiểm tra bằng mắt, đánh giá không phá hủy, điều tra hiện trường và phòng thí nghiệm. Chương 7 bao gồm các cuộc thảo luận về việc xem xét tất cả thông tin và dữ liệu tích lũy, đánh giá vật chất và cấu trúc, xác định và đánh giá các giải pháp thay thế phục hồi và chi phí. Hướng dẫn chuẩn bị báo cáo cuối cùng được trình bày trong Chương 8.

aci logo - TIÊU CHUẨN ACI 364.2T


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ACI 364.2T, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ACI 364.2T

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese