TIÊU CHUẨN ACGIH 9802

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ACGIH 9802

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần 2, 2010

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2010

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

 • Xuất bản bởi:

  Hội nghị Hoa Kỳ về những người theo chủ nghĩa công nghiệp chính phủ (ACGIH)

 • Đếm trang:
  0
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ACGIH 9802, Tái bản lần 2, 2010 – QUẢN LÝ AN NINH

Hướng dẫn Phòng ngừa Tai nạn: Quản lý An ninh là nguồn lực cần thiết cho các nhà quản lý an toàn và các cá nhân có trách nhiệm liên quan đến an ninh, bao gồm các nhà quản lý nhân sự, quản lý cơ sở và quản lý hoạt động. Sách hướng dẫn này được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên vào nghề quản lý an ninh và an toàn, đồng thời có các phần mới và cập nhật về:

 • Quản lý thông tin độc quyền
 • Khái niệm an ninh vật lý
 • Quản lý sự cố nghiêm trọng

Tìm các chương hoàn toàn mới, bao gồm:

 • Quản lý thông tin độc quyền
 • Khảo sát an ninh vật lý
 • Phòng chống tội phạm thông qua thiết kế môi trường
 • Phát triển một kế hoạch hoạt động khẩn cấp
 • Hợp tác công tư về an ninh
 • Chuẩn bị cho khủng bố
 • Chuẩn bị cho Đại dịch

acgih-logo


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ACGIH 9802, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0986.81.6789 - 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese