TIÊU CHUẨN ACGIH 9709

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ACGIH 9709

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 1997, 1997

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 1997

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

 • Xuất bản bởi:

  Hội nghị Hoa Kỳ về những người theo chủ nghĩa công nghiệp chính phủ (ACGIH)

 • Đếm trang:
  0
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ACGIH 9709, Phiên bản 1997, 1997 – HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN CỦA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI ISO 9000 – BỔ SUNG

Bản gốc và phần bổ sung năm 1997 này mô tả tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9000 và cách tuân thủ tiêu chuẩn này. Văn bản này là một nguồn tài liệu có giá trị cho những người chuẩn bị công ty đăng ký ISO 9000 cũng như những người thực hiện đánh giá nội bộ, tham khảo ý kiến ​​của các công ty khác và chuẩn bị các chương trình đảm bảo chất lượng của nhà cung cấp. Với danh sách kiểm tra để được hướng dẫn, cuốn sách trình bày cách đánh giá một công ty dựa trên 20 lĩnh vực tuân thủ chất lượng. Nó cung cấp các mẫu tài liệu cần thiết để tuân thủ ISO 9000 và giải thích cách chuẩn bị cho mỗi

acgih-logo


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ACGIH 9709, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese