TIÊU CHUẨN ACGIH 10-001

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ACGIH 10-001

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản 2009, 2009

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2009

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hội nghị Hoa Kỳ về những người theo chủ nghĩa công nghiệp chính phủ (ACGIH)

 • Đếm trang:
  0
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ACGIH 10-001, Ấn bản 2009, 2009 – Hướng dẫn Xây dựng Tiêu chí Định lượng Rủi ro An toàn

Cuốn sách này tạo ra một tài liệu nền tảng cho việc phát triển và áp dụng các tiêu chí chấp nhận rủi ro và giúp các nhà quản lý an toàn đánh giá tần suất, mức độ nghiêm trọng và hậu quả của thương tích con người. Nó tập trung vào việc hiểu ý nghĩa của các tiêu chí khác nhau đã được sử dụng, cơ sở của chúng, cách chúng được áp dụng và cách các tổ chức có thể sử dụng kinh nghiệm này để xem xét các phương pháp tiếp cận tương tự như một phần của hệ thống quản lý rủi ro theo quy trình của riêng họ. Các chủ đề trong cuốn sách bao gồm:

 • Các khái niệm cơ bản về đánh giá rủi ro và tiêu chí rủi ro
 • Học hỏi từ các tiền lệ quy định
 • Cân nhắc trong việc xây dựng các tiêu chí rủi ro
 • Hiểu và sử dụng sơ đồ FN
 • Khảo sát các ứng dụng tiêu chí rủi ro trên toàn thế giới
 • Phát triển các tiêu chí rủi ro của công ty

acgih logo - TIÊU CHUẨN ACGIH 10-001


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ACGIH 10-001, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ACGIH 10-001

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese