TIÊU CHUẨN ABS 158

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ABS 158

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2018, tháng 10 năm 2018

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 10 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Cục Vận chuyển Hoa Kỳ (ABS)

 • Đếm trang:
  73
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ABS 158, Phiên bản 2018, tháng 10 năm 2018 – HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CÁC VẬT LIỆU NGUY HIỂM

Hướng dẫn này đã được xây dựng với mục tiêu thúc đẩy cam kết liên tục của ngành trong việc cung cấp các điều kiện làm việc an toàn của thuyền viên, bảo vệ môi trường biển và ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng hàng hải, với tư cách là một bên liên quan, hỗ trợ tái chế an toàn và lành mạnh với môi trường của tàu. Hướng dẫn bao gồm thông tin về việc kiểm kê các vật liệu nguy hiểm trên các tàu mới hoặc hiện có, tiến hành các cuộc khảo sát xác minh và phát hành và duy trì ký hiệu ABS IHM.

Hướng dẫn này chủ yếu đề cập đến các yêu cầu của ABS đối với khảo sát xem xét và xác minh của Phần I, các vật liệu nguy hiểm và tiềm ẩn nguy hiểm trong cấu trúc và thiết bị của tàu như được nêu chi tiết trong Bản kiểm kê. Phần II và III, bao gồm chất thải được tạo ra đang hoạt động và các kho chứa không bắt buộc phải hoàn thành và do đó không phải xem xét cho đến khi một tàu đang trong quá trình chuẩn bị để tái chế. Tuy nhiên, xem thêm 3 / 4.5.3.

ABS-logo


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ABS 158, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese