TIÊU CHUẨN ABMA STD 199

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ABMA STD 199

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2014, 2014

 • Ngày xuất bản:
  tháng một năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các nhà sản xuất vòng bi Hoa Kỳ (ABMA)

 • Đếm trang:
  42
 • ANSI được phê duyệt:

  Đúng

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ABMA STD 199, Phiên bản 2014, 2014 – Vòng bi lăn – Vòng bi đẩy – Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm hình học (GPS) và dung sai

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính về kích thước, giới hạn sai lệch so với giá trị danh nghĩa và giá trị dung sai để xác định mặt phân cách (trừ các mặt vát) của ổ lăn chịu lực đẩy. Kích thước ranh giới danh nghĩa được xác định trong ISO 104[1].

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho một số ổ trục đẩy nhất định (ví dụ ổ lăn kim đẩy) hoặc cho các lĩnh vực ứng dụng cụ thể (ví dụ ổ trục chính xác lực đẩy đặc biệt). Dung sai cho các ổ trục này được nêu trong các tiêu chuẩn quốc tế liên quan.

Giới hạn kích thước vát mép được đưa ra trong ISO 582[3].

abma logo


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ABMA STD 199, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese