TIÊU CHUẨN AATCC 141

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AATCC 141

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2019, 2019

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các nhà hóa học và nhà tạo màu dệt may Hoa Kỳ (AATCC)

 • Đếm trang:
  2
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AATCC 141, Phiên bản 2019, 2019 – Phương pháp kiểm tra tính tương thích của thuốc nhuộm cơ bản cho sợi acrylic

Mục đích và Phạm vi

Trong quá trình nhuộm sợi acrylic bằng thuốc nhuộm cơ bản, các thông số cổ điển — ví dụ, thời gian nhuộm một nửa — của từng loại thuốc nhuộm riêng lẻ không cho biết dấu hiệu thực sự về hành vi nhuộm của chúng trong hỗn hợp với thuốc nhuộm cơ bản khác.

Vì thuốc nhuộm cơ bản hầu như không có hiện tượng di chuyển trong sợi acrylic trong điều kiện nhuộm bình thường, nên tính tương thích có tầm quan trọng lớn trong việc lựa chọn kết hợp thuốc nhuộm với hành vi nhuộm ở mức tối ưu.

Phương pháp thử nghiệm này xác định tính tương thích của thuốc nhuộm cơ bản khi áp dụng với acrylics.

AATCC


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AATCC 141, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese