TIÊU CHUẨN AASHTO T 99

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AASHTO T 99

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2019, 2019

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các quan chức vận tải và đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AASHTO T 99, Phiên bản 2019, 2019 – Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra các mối quan hệ giữa độ ẩm và mật độ của đất sử dụng Rammer 2,5 kg (5,5 lb) và giọt 305 mm (12 inch)

Các phương pháp thử này nhằm xác định mối quan hệ giữa độ ẩm và khối lượng riêng của đất được nén chặt trong khuôn có kích thước nhất định bằng máy xới 2,5 kg (5,5 lb) thả từ độ cao 305 mm (12 in.). Bốn thủ tục thay thế được cung cấp như sau:

Phương pháp A—Mô 101,60 mm (4 in.): Vật liệu đất lọt qua sàng 4,75 mm (số 4) (xem Phần 4 và 5);

Phương pháp B—Một khuôn 152,40 mm (6 inch): Vật liệu đất lọt qua sàng 4,75 mm (số 4) (xem Phần 6 và 7);

Phương pháp C—Một khuôn 101,60-mm (4-in.): Vật liệu đất đi qua khuôn 19,0-mm (3/4-in.) sàng (xem Phần 8 và 9); hoặc là

Phương pháp D—Một mốc 152,40 mm (6 inch): Vật liệu đất đi qua khuôn 19,0 mm (3/4-in.) rây (xem Phần 10 và 11).

Phương pháp được sử dụng phải được chỉ ra trong thông số kỹ thuật của vật liệu được thử nghiệm. Nếu không có phương pháp nào được chỉ định, các quy định của Phương pháp A sẽ được chi phối.

Phương pháp thử này áp dụng cho các hỗn hợp đất có 40% hoặc ít hơn được giữ lại trên sàng 4,75 mm- (số 4), khi sử dụng Phương pháp A hoặc B và 30% hoặc ít hơn được giữ lại trên sàng 19,0 mm (3/4-in.) sàng, khi Phương pháp C hoặc D được sử dụng. Vật liệu giữ lại trên các sàng này phải được xác định là các hạt quá cỡ (hạt thô).

Nếu mẫu thử có chứa các hạt quá khổ thì phải thực hiện hiệu chỉnh mật độ khô và độ ẩm phù hợp với Phụ lục A1. Người hoặc cơ quan chỉ định phương pháp này có thể chỉ định tỷ lệ phần trăm tối thiểu các hạt quá khổ mà trên đó phải áp dụng hiệu chỉnh. Nếu không quy định tỷ lệ phần trăm tối thiểu, việc hiệu chỉnh các hạt quá khổ sẽ được áp dụng cho vật liệu có chứa các hạt quá khổ lớn hơn 5% trọng lượng.

Nếu vượt quá tỷ lệ phần trăm tối đa hạt quá khổ quy định thì phải sử dụng các phương pháp kiểm soát độ nén khác.

Lưu ý 1—Một phương pháp để thiết kế và kiểm soát độ nén của các loại đất như vậy là sử dụng chất lấp đầy thử nghiệm để xác định mức độ đầm nén cần thiết và một phương pháp để đạt được độ đầm nén đó. Sau đó, sử dụng thông số kỹ thuật của phương pháp để kiểm soát việc đầm bằng cách chỉ định loại và kích thước của thiết bị đầm, chiều dày nâng và số lần lu.

Những điều sau đây áp dụng cho tất cả các giới hạn quy định trong tiêu chuẩn này: Với mục đích xác định sự phù hợp với các thông số kỹ thuật này, giá trị quan sát hoặc giá trị tính toán phải được làm tròn “đến đơn vị gần nhất” ở vị trí cuối cùng bên phải của các số liệu được sử dụng để biểu thị giá trị giới hạn, phù hợp với ASTM E29.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn.

AASHIO - TIÊU CHUẨN AASHTO T 99


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AASHTO T 99, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN AASHTO T 99

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese