TIÊU CHUẨN AASHTO T 100

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AASHTO T 100

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2015, 2015

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các quan chức vận tải và đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

 • Đếm trang:
  số 8
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AASHTO T 100, Phiên bản 2015, 2015 – Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra trọng lượng riêng của đất

Phương pháp này bao gồm việc xác định trọng lượng riêng của đất bao gồm các hạt nhỏ hơn sàng 4,75 mm (số 4) bằng phương pháp pycnomet. Khi đất có các hạt lớn hơn sàng 4,75 mm (số 4), thì phải tuân theo phương pháp nêu trong T 85. Khi đất gồm các hạt lớn hơn và nhỏ hơn sàng 4,75 mm (số 4), thì mẫu phải được tách trên sàng 4,75 mm (số 4), phương pháp thử thích hợp phải được sử dụng trên từng phần. , và một trung bình có trọng số phải được tính toán.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, hoạt động và thiết bị nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm tham khảo và thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

AASHIO


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AASHTO T 100, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0986.81.6789 - 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese