TIÊU CHUẨN AASHTO R 42

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AASHTO R 42

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2006, 2006

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các quan chức vận tải và đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

 • Đếm trang:
  43
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AASHTO R 42, Phiên bản 2006, 2006 – Thực hành tiêu chuẩn để phát triển kế hoạch đảm bảo chất lượng cho nhựa đường trộn nóng (HMA)

Thực hành tiêu chuẩn này cung cấp kế hoạch đảm bảo chất lượng cần thiết để kiểm soát, xác minh và nghiệm thu mặt đường HMA. Nó bao gồm các yêu cầu đối với cả kiểm soát chất lượng và chấp nhận.

Thực hành tiêu chuẩn này cung cấp khuôn khổ cho kế hoạch kiểm soát chất lượng thiết lập các yêu cầu và hoạt động tối thiểu đối với hệ thống kiểm soát chất lượng (QC) của nhà thầu liên quan đến sản xuất và bố trí HMA. Các yêu cầu này bao gồm danh sách các cuộc kiểm tra và thử nghiệm cần thiết để chứng minh sự phù hợp của vật liệu và sản phẩm đối với các thông số kỹ thuật. Phương pháp chủ yếu của việc kiểm tra chất lượng tại hiện trường sử dụng máy đầm quay Superpave và đánh giá các đặc tính thể tích của hỗn hợp.

Thực hành tiêu chuẩn này cũng cung cấp khuôn khổ cho một kế hoạch thiết lập các yêu cầu chấp nhận đối với việc đánh giá và chấp nhận dự án HMA của một cơ quan.

Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn.

AASHIO


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AASHTO R 42, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese