TIÊU CHUẨN AASHTO R 38

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AASHTO R 38

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2010, 2010

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các quan chức vận tải và đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

 • Đếm trang:
  21
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AASHTO R 38, Phiên bản 2010, 2010 – Thực hành tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng của vật liệu sản xuất tiêu chuẩn

Thực hành tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chí và hướng dẫn tối thiểu để thiết lập và thực hiện các quy trình đảm bảo chất lượng (QA) cho các vật liệu sản xuất tiêu chuẩn được sử dụng trong xây dựng đường cao tốc. Mục đích của tài liệu này là thiết lập các yêu cầu kiểm soát chất lượng (QC) tối thiểu đối với các nhà sản xuất và cung cấp các hướng dẫn để các cơ quan vận tải chấp nhận các vật liệu được sản xuất theo tiêu chuẩn.

Vật liệu sản xuất tiêu chuẩn—Vật liệu được sử dụng trong xây dựng giao thông được phân loại rộng rãi theo nguồn gốc và phương pháp sản xuất tương ứng. Ba loại vật liệu chính như sau:

• Vật liệu do dự án sản xuất,

• Vật liệu cấu trúc chế tạo, và

• Vật liệu sản xuất tiêu chuẩn.

Để giải thích sự khác biệt giữa các loại vật liệu này và cung cấp hiểu biết cơ bản về cách áp dụng QA cho chúng, mỗi loại trong số ba loại vật liệu chính được định nghĩa dưới đây (xem Phần 3). Mặc dù các thủ tục QA cần được giải quyết cho từng loại vật liệu này, phạm vi của tiêu chuẩn này là việc áp dụng QA cho các vật liệu được sản xuất tiêu chuẩn.

Vật liệu sản xuất tiêu chuẩn là các mặt hàng tiêu chuẩn được nhà sản xuất sản xuất thường xuyên (tức là không phải cho một dự án cụ thể). Chúng thường được đặc trưng bởi một hoặc nhiều điều kiện sau:

Các vật liệu này thường được sản xuất hàng loạt trong các điều kiện sản xuất được kiểm soát cao và phần lớn là tự động hóa.

Các đặc tính của vật liệu là ổn định và không có khả năng bị thay đổi trong điều kiện vận chuyển thích hợp từ nhà sản xuất đến địa điểm dự án.

Vật liệu đến địa điểm dự án ở trạng thái rắn, đã hoàn thiện và chỉ cần lắp đặt.

Các mặt hàng có liên quan—Thực hành tiêu chuẩn này đề cập đến những hạng mục được sử dụng trong xây dựng giao thông đáp ứng mô tả ở trên về vật liệu sản xuất tiêu chuẩn. Một số ví dụ về vật liệu sản xuất tiêu chuẩn được sử dụng trong xây dựng giao thông được trình bày trong Bảng 1 dưới đây. Danh sách các mặt hàng trong Bảng 1 không bao gồm tất cả nhưng nhằm cung cấp các ví dụ về các mặt hàng điển hình trong mỗi loại trong ba loại vật liệu chính.

AASHIO


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AASHTO R 38, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese