TIÊU CHUẨN AASHTO R 35

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AASHTO R 35

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2017, 2017

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các quan chức vận tải và đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

 • Đếm trang:
  29
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AASHTO R 35, Phiên bản 2017, 2017 – Thực hành tiêu chuẩn cho thiết kế thể tích Superpave cho hỗn hợp nhựa đường

Tiêu chuẩn thực hành đánh giá thiết kế hỗn hợp này sử dụng các đặc tính của cốt liệu và hỗn hợp để tạo ra công thức cấp phối trộn bê tông nhựa nóng (HMA). Thiết kế hỗn hợp dựa trên các đặc tính thể tích của hỗn hợp bê tông nhựa về khoảng trống không khí, khoảng trống trong cốt liệu khoáng (VMA) và khoảng rỗng chứa đầy nhựa đường (VFA).

Thực hành tiêu chuẩn này cũng có thể được sử dụng để đưa ra lựa chọn sơ bộ các thông số hỗn hợp làm điểm khởi đầu cho phân tích hỗn hợp và phân tích dự đoán hiệu suất chủ yếu sử dụng T 320 và T 322.

Các cân nhắc và thực hành thiết kế hỗn hợp đặc biệt được sử dụng cùng với thực hành tiêu chuẩn này cho thiết kế thể tích của Asphalt hỗn hợp ấm (WMA) được nêu trong Phụ lục X2.

Thực hành tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, hoạt động và thiết bị nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn liên quan đến việc sử dụng nó, nếu có. Người sử dụng quy trình này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

AASHIO


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AASHTO R 35, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0986.81.6789 - 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese