TIÊU CHUẨN AASHTO R 30

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AASHTO R 30

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2002, 2002

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các quan chức vận tải và đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

 • Đếm trang:
  5
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AASHTO R 30, Phiên bản 2002, 2002 – Thực hành tiêu chuẩn để điều hòa hỗn hợp của nhựa đường trộn nóng (HMA)

Tiêu chuẩn này mô tả các quy trình điều hòa hỗn hợp của nhựa đường hỗn hợp nóng đã nén và không nén (HMA). Ba loại điều hòa được mô tả: (1) điều hòa hỗn hợp để thiết kế hỗn hợp thể tích; (2) điều hòa ngắn hạn để kiểm tra tính chất cơ học hỗn hợp (cả hai đều mô phỏng giai đoạn đầm nén trước của quá trình xây dựng); và (3) điều hòa lâu dài để kiểm tra tính chất cơ học hỗn hợp để mô phỏng sự lão hóa xảy ra trong thời gian sử dụng của mặt đường. Quy trình điều hòa dài hạn để thử tính chất cơ học hỗn hợp được đặt trước quy trình điều hòa ngắn hạn cho thử nghiệm cơ tính hỗn hợp.

Thực hành tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, hoạt động và thiết bị nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

AASHIO


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AASHTO R 30, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0986.81.6789 - 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese