TIÊU CHUẨN AASHTO R 29

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AASHTO R 29

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2015, 2015

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các quan chức vận tải và đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

 • Đếm trang:
  6
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AASHTO R 29, Phiên bản 2015, 2015 – Thực hành tiêu chuẩn để phân loại hoặc xác minh cấp hiệu suất (PG) của chất kết dính nhựa đường

Thực hành tiêu chuẩn này mô tả thử nghiệm cần thiết để xác định cấp tính năng (PG) của chất kết dính nhựa đường theo M 320, Bảng 1. Nó trình bày hai cách tiếp cận. Trong lần đầu tiên, PG của một chất kết dính nhựa đường không xác định được xác định. Trong lần thứ hai, PG danh nghĩa của chất kết dính nhựa đường được xác minh. Nó cũng cung cấp ước tính về thời gian cần thiết để hoàn thành một trình tự thử nghiệm duy nhất.

Thực hành tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, hoạt động và thiết bị nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

AASHIO


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AASHTO R 29, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese