TIÊU CHUẨN AASHTO R 28

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AASHTO R 28

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản 2012, 2012

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các quan chức vận tải và đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

 • Đếm trang:
  11
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AASHTO R 28, Ấn bản 2012, 2012 – Thực hành tiêu chuẩn cho quá trình lão hóa cấp tốc của chất kết dính nhựa đường bằng cách sử dụng bình chống lão hóa áp suất (PAV)

Thực hành tiêu chuẩn này đề cập đến sự lão hóa nhanh (quá trình oxy hóa) của chất kết dính nhựa đường bằng không khí có áp suất và nhiệt độ cao. Thực hành này nhằm mục đích mô phỏng quá trình lão hóa oxy hóa khi sử dụng của chất kết dính nhựa đường và được thiết kế để sử dụng với cặn từ T 240 (RTFOT).

Sự lão hóa của chất kết dính nhựa đường trong quá trình bảo dưỡng bị ảnh hưởng bởi các biến số liên quan đến hỗn hợp như tỷ lệ thể tích của hỗn hợp, độ thấm của hỗn hợp, tính chất của cốt liệu và có thể là các yếu tố khác. Thực hành này nhằm cung cấp một đánh giá về khả năng chống chịu tương đối của các chất kết dính nhựa đường khác nhau đối với sự lão hóa oxy hóa ở nhiệt độ đã chọn và không thể tính đến các biến hỗn hợp.

Thực hành tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, hoạt động và thiết bị nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

AASHIO


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AASHTO R 28, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese