TIÊU CHUẨN AASHTO R 27

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AASHTO R 27

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2001, 2001

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các quan chức vận tải và đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AASHTO R 27, Phiên bản 2001, 2001 – Thực hành tiêu chuẩn để đánh giá độ ăn mòn của cọc thép cho các ứng dụng ngoài biển

Thực hành tiêu chuẩn này tập trung vào sự ăn mòn của cọc thép cho các ứng dụng đất ngoài biển.

Thực hành tiêu chuẩn này được chia thành hai phần: Phần I – Điều kiện môi trường gây ra ăn mòn cọc thép và Phần II – Cân nhắc về ăn mòn đối với cọc mới và hiện có.

Phần I của thực hành tiêu chuẩn mô tả kiến ​​thức hiện tại về cơ chế ăn mòn dưới lòng đất để giúp người đọc hiểu rõ hơn về các yếu tố kiểm soát và xác định các yếu tố đã biết gây ra ăn mòn cọc trong các ứng dụng ngoài biển.

Phần II của thực hành tiêu chuẩn mô tả các quy trình cần tuân thủ để đánh giá độ ăn mòn của đất tại một vị trí cụ thể và đưa ra hướng dẫn trong việc lựa chọn các quy trình giảm thiểu ăn mòn cho việc lắp đặt cọc mới. Các phương pháp được mô tả để đánh giá tình trạng hiện tại của cọc thép hiện có. Hướng dẫn được cung cấp trong việc tiếp tục sử dụng cọc thép hiện có hoặc tái sử dụng cọc thép trong các kết cấu mới hoặc đã được cải tạo.

Thực hành tiêu chuẩn này không loại trừ các phương pháp kiểm tra và thử nghiệm được sử dụng để đánh giá các thông số thiết kế cho việc bố trí hoặc tiếp tục sử dụng cọc.

Các phương pháp thử nghiệm hiện không có sẵn như Phương pháp AASHTO hoặc ASTM được bao gồm trong Phụ lục của Báo cáo NCHRP 408 (Beavers và Durr, 1997).

Thực hành tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, hoạt động và thiết bị nguy hiểm. Thực hành tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng quy trình này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

AASHIO


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AASHTO R 27, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese