TIÊU CHUẨN AASHTO R 25

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AASHTO R 25

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2019, 2019

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các quan chức vận tải và đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

 • Đếm trang:
  15
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AASHTO R 25, Phiên bản 2019, 2019 – Thực hành tiêu chuẩn cho các chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ kỹ thuật viên

PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn để thiết lập các thủ tục đánh giá và chứng nhận cho nhân viên tham gia lấy mẫu và thử nghiệm đất, cốt liệu, hỗn hợp bê tông nhựa và bê tông xi măng pooc lăng phù hợp với các phương pháp thử nghiệm AASHTO. Hướng dẫn này dành cho các tổ chức cung cấp chứng chỉ kỹ thuật viên lấy mẫu và thử nghiệm ở cấp độ thử nghiệm cơ bản để chấp nhận vật liệu và thử nghiệm đảm bảo độc lập.

Các thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn này liên quan đến “kỹ thuật viên” hoặc “chứng nhận” có nghĩa là mô tả chung. Thuật ngữ “chứng chỉ” tương đương với “chứng nhận” trong tiêu chuẩn này. Mỗi bang sẽ cần sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với luật pháp và thông lệ của bang.

Hướng dẫn này không đề cập đến tất cả các sự kiện và thủ tục có thể xảy ra trong việc quản lý và sử dụng chương trình chứng nhận kỹ thuật viên (TCP).

AASHIO


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AASHTO R 25, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese