TIÊU CHUẨN AASHTO GSWLB

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AASHTO GSWLB

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, 2017

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội các quan chức vận tải và đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

 • Đếm trang:
  27
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AASHTO GSWLB, Phiên bản đầu tiên, 2017 – Thông số kỹ thuật hướng dẫn về tải trọng gió trên cầu trong quá trình xây dựng

Các thông số kỹ thuật hướng dẫn này thiết lập các yêu cầu tối thiểu đối với tải trọng gió trên cầu trong quá trình thi công trước khi đặt boong. Tất cả các khía cạnh khác của thiết kế phải được thực hiện theo Thông số kỹ thuật thiết kế cầu AASHTO LRFD hoặc theo chỉ định của chủ sở hữu cầu, khi thích hợp.

Tải trọng gió được xác định bằng cách sử dụng các thông số kỹ thuật này được sử dụng để kiểm tra dầm cầu, hệ giằng tạm thời và vĩnh cửu, và kết cấu phụ vĩnh viễn trong quá trình lắp dựng dầm và cho đến thời điểm đặt mặt cầu. Trong trường hợp sử dụng các công trình cầu tạm như tháp đỡ tạm thời trong quá trình xây dựng, thì gió truyền từ kết cấu thượng tầng đến các cấu kiện tạm thời nên được sử dụng trong thiết kế của cầu tạm.

Ngoại trừ việc xác định tải trọng gió từ kết cấu thượng tầng truyền đến công trình cầu tạm, tất cả các khía cạnh khác của thiết kế công trình cầu tạm phải được thực hiện theo AASHTO Hướng dẫn Thông số kỹ thuật thiết kế cho các công trình tạm thời (2017).

AASHIO


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – AASHTO GSWLB, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese