TIÊU CHUẨN AAMI TIR97

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AAMI TIR97

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2019, 2019

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội vì sự tiến bộ của dụng cụ y tế (AAMI)

 • Đếm trang:
  56
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AAMI TIR97, Phiên bản 2019, 2019 – Nguyên tắc bảo mật thiết bị y tế – Quản lý rủi ro hậu thị cho các nhà sản xuất thiết bị

TIR này cung cấp hướng dẫn giải quyết vấn đề quản lý rủi ro an ninh hậu thị trong khuôn khổ quản lý rủi ro được xác định bởi ANSI / AAMI / ISO 14971. Mặc dù dựa trên khung ANSI / AAMI / ISO 14971 về quản lý rủi ro thiết bị y tế, hầu hết các khái niệm đều có thể áp dụng cho bất kỳ dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào sản phẩm yêu cầu quản lý bảo mật sau thị trường.

Hướng dẫn này nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất và những người sử dụng tiêu chuẩn khác với những điều sau:

– thiết lập một quy trình toàn doanh nghiệp để quản lý các tương tác bảo mật hậu thị trường với người dùng và các bên liên quan khác;

– tạo ra các tính năng thiết kế cho phép quản lý rủi ro bảo mật sau thị trường và tích hợp hiệu quả với các chính sách và công nghệ an ninh mạng của tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (HDO) hoặc các bối cảnh hoạt động khác;

– hiểu và truyền đạt các kỳ vọng bảo mật từ nhà sản xuất đến những người triển khai thiết bị y tế trong môi trường người dùng;

– thực hiện các quy trình giám sát các thiết bị hiện trường đối với các lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện cả từ chính thiết bị và từ các nguồn khác;

– thực hiện các quy trình để đánh giá cả rủi ro an toàn và bảo mật để quyết định khi nào cần hành động;

– phát triển một quy trình phối hợp công bố tính dễ bị tổn thương;

– thực hiện các quy trình để quản lý bản vá bảo mật thiết bị; và

– lập kế hoạch nghỉ hưu thiết bị.

Hướng dẫn do tài liệu này cung cấp có thể áp dụng cho các giai đoạn sản xuất và hậu sản xuất trong vòng đời của một thiết bị y tế (sau đây được gọi là giai đoạn “hậu thị”).

TIR này mở rộng thông tin được cung cấp trong Điều khoản 4 “Vòng phản hồi sản xuất và hậu kỳ” của ANSI / AAMI / ISO TIR24971: 2013 bằng cách nhấn mạnh nhu cầu giám sát chủ động để đánh giá các mối đe dọa và phát hiện các lỗ hổng. Nó đề cập đến cách tiếp cận đánh giá rủi ro an toàn / an ninh phối hợp đã được trình bày trong Điều 9 của AAMI TIR57: 2016, Thông tin sản xuất và hậu kỳ.

aami - TIÊU CHUẨN AAMI TIR97


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế AAMI TIR97, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN AAMI TIR97
TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese