TIÊU CHUẨN AAMI TIR77

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AAMI TIR77

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2018, 2018

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2018

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội vì sự tiến bộ của dụng cụ y tế (AAMI)

 • Đếm trang:
  31
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AAMI TIR77, Phiên bản 2018, 2018 – Hệ thống thẩm tách máu tái tạo dựa trên chất hấp thụ

Báo cáo Thông tin Kỹ thuật (TIR) ​​này đề cập đến các khía cạnh chung liên quan đến việc phát triển và sử dụng an toàn các hệ thống thẩm tách máu, lọc máu và lọc máu tái tạo dựa trên chất hấp thụ. TIR này cũng cung cấp đánh giá về các tiêu chuẩn thẩm tách máu hiện có trong bối cảnh hệ thống thẩm tách máu tái tạo dựa trên chất hấp thụ.

Chung

Hệ thống thẩm tách máu tái tạo dựa trên chất hấp thụ chuẩn bị dịch thẩm tách bằng quy trình tái tạo loại bỏ các chất không mong muốn khỏi dịch thẩm tách đã qua sử dụng và thay thế các chất mong muốn để tạo ra dịch thẩm phân tươi tái sinh để tiếp tục điều trị thẩm tách máu. Các hệ thống như vậy có thể chuẩn bị dịch thẩm phân ban đầu từ nước nguồn và chất điện giải hoặc có thể bắt đầu từ dịch thẩm phân được sản xuất trước.

Bao gồm TIR này giải quyết các hệ thống thẩm tách máu tái tạo dịch thẩm tách bằng cách cho dịch thẩm tách tiếp xúc với các vật liệu hoạt động bằng cách hấp phụ, xúc tác, lọc, trao đổi và truyền các chất mong muốn. Trừ khi có ghi chú khác, các tham chiếu trong tài liệu này về thẩm tách máu tái tạo dựa trên chất hấp thụ bao gồm thẩm tách máu dựa trên chất hấp thụ và thẩm tách máu dựa trên chất hấp thụ.

Loại trừ

TIR này không bao gồm:

• Hệ thống lọc màng bụng

• Hệ thống lọc máu một lần

• Hệ thống lọc máu hàng loạt

• Hệ thống tái tạo chất lỏng thẩm tách dựa trên chất hấp thụ

aami - TIÊU CHUẨN AAMI TIR77


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế AAMI TIR77, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN AAMI TIR77
TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese