TIÊU CHUẨN AAMI TIR65

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AAMI TIR65

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2015, 2015

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội vì sự tiến bộ của dụng cụ y tế (AAMI)

 • Đếm trang:
  44
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AAMI TIR65, Phiên bản 2015, 2015 – Tính bền vững của thiết bị y tế – Các yếu tố của vòng đời sản phẩm có trách nhiệm

Báo cáo Thông tin Kỹ thuật (TIR) ​​này nhằm làm nổi bật các cân nhắc về tính bền vững trong quá trình thiết kế sản phẩm, chuỗi cung ứng, sản xuất, mua lại, sử dụng và kết thúc vòng đời của thiết bị y tế, có tính đến các tác động trong vòng đời của sản phẩm. Những cân nhắc về tính bền vững này bao gồm các vấn đề kinh tế, môi trường và xã hội. TIR này cung cấp cho các nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối và người dùng / người mua một khuôn khổ bao gồm các chỉ số định tính để sử dụng khi họ cố gắng tăng cường tính minh bạch, giảm thiểu và giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm ẩn và khuyến khích các tác động tích cực cho sức khỏe và an toàn của cộng đồng.

aami - TIÊU CHUẨN AAMI TIR65


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế AAMI TIR65, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN AAMI TIR65
TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese