TIÊU CHUẨN AAMI TIR62348

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AAMI TIR62348

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản 2012, 2012

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội vì sự tiến bộ của dụng cụ y tế (AAMI)

 • Đếm trang:
  112
 • ANSI được phê duyệt:

  Đúng

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AAMI TIR62348, Ấn bản 2012, 2012 – Đánh giá tác động của những thay đổi đáng kể nhất trong Bản sửa đổi 1 của IEC 60601-1: 2005 và ánh xạ các điều khoản của IEC 60601-1: 2005 đến ấn bản trước

Báo cáo kỹ thuật này cung cấp một công cụ để hỗ trợ người sử dụng IEC 60601-1: 2005 đánh giá tác động của những thay đổi quan trọng nhất trong Bản sửa đổi 1: 2012.

Báo cáo kỹ thuật này cũng cung cấp một công cụ để hỗ trợ người sử dụng IEC 60601-1 theo dõi các yêu cầu giữa ấn bản thứ ba và nguồn của họ trong các tài liệu tạo cơ sở cho ấn bản thứ ba; chủ yếu là phiên bản thứ hai được sửa đổi.

Báo cáo này nhằm mục đích được sử dụng bởi:

– những người phải điều chỉnh các tiêu chuẩn dựa trên phiên bản thứ hai của IEC 60601-1 với phiên bản thứ ba đã được sửa đổi;

– nhà sản xuất thiết bị điện y tế hoặc hệ thống điện y tế;

– các cơ quan quản lý về chăm sóc sức khỏe, nhà thử nghiệm và các tổ chức khác chịu trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn về thiết bị điện y tế và hệ thống điện y tế.

aami - TIÊU CHUẨN AAMI TIR62348


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế AAMI TIR62348, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN AAMI TIR62348
TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese