TIÊU CHUẨN AAMI TIR24971

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AAMI TIR24971

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội vì sự tiến bộ của dụng cụ y tế (AAMI)

 • Đếm trang:
  99
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AAMI TIR24971, Phiên bản 2020, 2020 – Thiết bị y tế – Hướng dẫn áp dụng ISO 14971

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về việc phát triển, thực hiện và duy trì một quản lý rủi ro hệ thống cho các thiết bị y tế theo ISO 14971: 2019.

Các quy trình quản lý rủi ro có thể là một phần của hệ thống quản lý chất lượng, chẳng hạn như hệ thống dựa trên ISO 13485: 2016[24], nhưng điều này không bắt buộc theo ISO 14971: 2019. Một số yêu cầu trong ISO 13485: 2016 (Điều 7 về hiện thực hóa sản phẩm và 8.2.1 về phản hồi trong quá trình theo dõi và đo lường) liên quan đến quản lý rủi ro và có thể được đáp ứng bằng cách áp dụng ISO 14971: 2019. Xem thêm Sổ tay ISO: ISO 13485: 2016 – Thiết bị y tế – Hướng dẫn thực hành[25].

[24] ISO 13485: 2016, Thiết bị y tế – Hệ thống quản lý chất lượng – Yêu cầu cho các mục đích quy định

[25] Sổ tay ISO: ISO 13485: 2016, Thiết bị y tế – Hướng dẫn thực hành

aami - TIÊU CHUẨN AAMI TIR24971


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế , xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN AAMI TIR24971
TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese