TIÊU CHUẨN AAMI TIR10993-20

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AAMI TIR10993-20

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2006, 2006

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2006

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội vì sự tiến bộ của dụng cụ y tế (AAMI)

 • Đếm trang:
  33
 • ANSI được phê duyệt:

  Đúng

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AAMI TIR10993-20, Phiên bản 2006, 2006 – Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 20: Nguyên tắc và phương pháp xét nghiệm độc chất miễn dịch đối với trang thiết bị y tế

Phần này của ISO 10993 trình bày tổng quan về độc tính miễn dịch với liên quan cụ thể đến khả năng gây độc miễn dịch của các thiết bị y tế. Nó cung cấp hướng dẫn về các phương pháp kiểm tra độc tính miễn dịch của các loại thiết bị y tế khác nhau.

Phần này của tiêu chuẩn ISO 10993 dựa trên một số ấn phẩm được viết bởi nhiều nhóm các nhà độc chất học miễn dịch trong vài thập kỷ qua, trong đó sự phát triển của độc chất học miễn dịch như một thực thể riêng biệt trong ngành độc chất học đã diễn ra.

Tình trạng kiến ​​thức hiện tại về độc tính miễn dịch được mô tả trong Phụ lục A. Bản tóm tắt kinh nghiệm lâm sàng cho đến nay về độc tính miễn dịch liên quan đến thiết bị y tế được nêu trong Phụ lục B.

aami - TIÊU CHUẨN AAMI TIR10993-20


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế , xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN AAMI TIR10993-20
TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese