TIÊU CHUẨN AAMI 80601-2-78

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AAMI 80601-2-78

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội vì sự tiến bộ của dụng cụ y tế (AAMI)

 • Đếm trang:
  76
 • ANSI được phê duyệt:

  Đúng

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AAMI 80601-2-78, Phiên bản 2020, 2020 – Thiết bị điện y tế — Phần 2-78: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu của rô bốt y tế để phục hồi chức năng, đánh giá, bồi thường hoặc giảm nhẹ

Phần này của tiêu chuẩn IEC 80601 áp dụng cho các yêu cầu chung về AN TOÀN CƠ BẢN và HIỆU SUẤT THIẾT YẾU CỦA CÁC BÀN TRÒN Y TẾ tương tác vật lý với BỆNH NHÂN bằng CẢI TẠO để hỗ trợ hoặc thực hiện PHỤC HỒI, ĐÁNH GIÁ, BỒI THƯỜNG hoặc VIẾT TẮT liên quan đến CÁC CHỨC NĂNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA BỆNH NHÂN, như dự định của NHÀ CHẾ TẠO.

Nếu một điều khoản hoặc điều khoản phụ nhằm mục đích cụ thể chỉ áp dụng cho THIẾT BỊ CỦA TÔI hoặc chỉ cho HỆ THỐNG CỦA TÔI, thì tiêu đề và nội dung của điều khoản hoặc điều khoản phụ đó sẽ nói như vậy. Nếu không đúng như vậy, điều khoản hoặc điều khoản phụ áp dụng cho THIẾT BỊ TÔI và HỆ THỐNG TÔI, nếu có liên quan.

CHÚ THÍCH: Xem thêm 4.2 của tiêu chuẩn chung.

Tiêu chuẩn cụ thể này không áp dụng cho

– các thiết bị chân tay giả bên ngoài (sử dụng ISO 22523),

– xe lăn điện (sử dụng ISO 7176 (tất cả các bộ phận)),

– thiết bị chẩn đoán hình ảnh (ví dụ: MRI, sử dụng IEC 60601-2-33), và

– rô bốt chăm sóc cá nhân (sử dụng ISO 13482).

aami


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế , xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0986.81.6789 - 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.


TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese