TIÊU CHUẨN AAMI 27185

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AAMI 27185

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản 2012, 2012

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội vì sự tiến bộ của dụng cụ y tế (AAMI)

 • Đếm trang:
  43
 • ANSI được phê duyệt:

  Đúng

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AAMI 27185, Ấn bản 2012, 2012 – Thiết bị quản lý nhịp tim – Các ký hiệu được sử dụng với nhãn thiết bị quản lý nhịp tim và thông tin cần cung cấp – Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc sử dụng các ký hiệu truyền tải thông tin về việc sử dụng an toàn và hiệu quả các thiết bị y tế quản lý nhịp tim. Bảng 1 đưa ra danh sách các ký hiệu hiện có phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng và giới hạn ở các ký hiệu cho các thiết bị y tế quản lý nhịp tim có thể được bán trên toàn cầu. Các ký hiệu này có thể được sử dụng trên chính thiết bị hoặc trên nhãn của chúng.

CHÚ THÍCH: Các tiêu chuẩn khác quy định các ký hiệu bổ sung có thể áp dụng cho các loại hoặc nhóm thiết bị cụ thể hoặc cho các tình huống cụ thể. Ví dụ về các nguồn như vậy được xác định trong Thư mục. Danh sách này không phải là đầy đủ.

aami


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese