TIÊU CHUẨN AAMI 2700-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AAMI 2700-1

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2019, 2019

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội vì sự tiến bộ của dụng cụ y tế (AAMI)

 • Đếm trang:
  44
 • ANSI được phê duyệt:

  Đúng

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AAMI 2700-1, Phiên bản 2019, 2019 – Thiết bị Y tế và Hệ thống Y tế – Các yêu cầu thiết yếu về an toàn và hiệu suất đối với thiết bị bao gồm môi trường lâm sàng tích hợp lấy bệnh nhân làm trung tâm (ICE) – Phần 1: Yêu cầu chung và mô hình khái niệm

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung, một mô hình và khuôn khổ để tích hợp thiết bị nhằm tạo ra một MÔI TRƯỜNG LÂM SÀNG TÍCH HỢP (ICE), như được định nghĩa trong 3.6. Tiêu chuẩn này quy định các đặc điểm cần thiết để tích hợp an toàn THIẾT BỊ Y TẾ và các thiết bị khác, thông qua giao diện điện tử, từ các NHÀ SẢN XUẤT khác nhau vào một hệ thống y tế duy nhất để chăm sóc một BỆNH NHÂN có thị lực cao. Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu đối với hệ thống y tế nhằm mục đích có khả năng chống lỗi cao hơn và cải thiện độ an toàn, hiệu quả điều trị và hiệu quả quy trình làm việc của BỆNH NHÂN so với các THIẾT BỊ Y TẾ sử dụng độc lập. [8]

Loạt tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu đối với quy trình thiết kế, thẩm tra và xác nhận của một hệ thống tích hợp dựa trên mô hình cho một MÔI TRƯỜNG LÂM SÀNG TÍCH HỢP.

Loạt tiêu chuẩn này nhằm xác định các yêu cầu thiết yếu về an toàn và do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp nhận theo quy định.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu này được đưa ra để hỗ trợ các tình huống lâm sàng hoặc các khái niệm lâm sàng về hoạt động được mô tả trong Phụ lục B.

aami


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese