TIÊU CHUẨN AAMI 23500-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AAMI 23500-3

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản 2020, 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội vì sự tiến bộ của dụng cụ y tế (AAMI)

 • Đếm trang:
  28
 • ANSI được phê duyệt:

  Đúng

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AAMI 23500-3, Phiên bản 2020, 2020 – Chuẩn bị và quản lý chất lượng chất lỏng để chạy thận nhân tạo và các liệu pháp liên quan — Phần 3: Nước để chạy thận nhân tạo và các liệu pháp liên quan

Tài liệu này quy định các yêu cầu tối thiểu đối với nước được sử dụng trong chạy thận nhân tạo và các liệu pháp liên quan.

Tài liệu này bao gồm nước được sử dụng trong việc chuẩn bị các chất cô đặc, dịch thẩm tách để chạy thận nhân tạo, lọc máu và lọc máu, và để xử lý lại dịch lọc máu.

Tài liệu này không bao gồm hoạt động của thiết bị xử lý nước và việc trộn nước cuối cùng đã qua xử lý với chất cô đặc để sản xuất dịch thẩm tách. Những hoạt động đó là trách nhiệm duy nhất của các chuyên gia lọc máu. Tài liệu này không áp dụng cho hệ thống tái tạo dịch thẩm tách.

aami


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | . |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese