TIÊU CHUẨN AABC KAHOE FIELD MANUAL

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AABC KAHOE FIELD MANUAL

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, 2000

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 1 năm 2000

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

 • Xuất bản bởi:

  Hội đồng cân bằng không khí liên kết (AABC)

 • Đếm trang:
  0
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

HƯỚNG DẪN LĨNH VỰC AABC KAHOE, Phiên bản đầu tiên, 2000 – HƯỚNG DẪN VỀ LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM & CÂN BẰNG KAHOE

Hiện không có bản tóm tắt nào cho tài liệu này

 Associated Air Balance Council (AABC)


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese