TIÊU CHUẨN AA ATECH

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN AA ATECH

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản 2003, tháng 2 năm 2003

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 2 năm 2003

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Hiệp hội nhôm (AA)

 • Đếm trang:
  60
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

AA ATECH, Ấn bản 2003, tháng 2 năm 2003 – Lộ trình Công nghệ Công nghiệp Nhôm

Nhôm là một trong những vật liệu linh hoạt và bền vững nhất cho nền kinh tế toàn cầu năng động của chúng ta. Ngành công nghiệp nhôm Bắc Mỹ đã vạch ra một lộ trình táo bạo cho tương lai của vật liệu thiết yếu này trong ấn phẩm năm 2001 Tầm nhìn Công nghiệp Nhôm: Giải pháp Bền vững cho Một Thế giới Năng động. Vào năm 2002, ngành công nghiệp đã tạo ra Lộ trình Công nghệ Công nghiệp Nhôm cập nhật này để xác định các ưu tiên nghiên cứu và phát triển (R&D (Chú thích chân trang 1)) cụ thể, các mục tiêu hiệu suất và các mốc quan trọng cần thiết để đạt được tầm nhìn đó. Bằng cách theo đuổi chương trình nghiên cứu và phát triển đầy tham vọng được nêu trong Lộ trình này, ngành công nghiệp sẽ đảm bảo vị trí dẫn đầu thế giới trong việc cung cấp các giải pháp dựa trên vật liệu, sáng tạo mang lại giá trị vượt trội cho người dùng.

Chú thích 1 – Xem Phụ lục A để biết danh sách đầy đủ các từ viết tắt.

aa


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese