Quy trình tư vấn hướng dẫn ISO 14001 2015

  1. Trang chủ
  2. ISO 14001
  3. Quy trình tư vấn hướng dẫn ISO 14001 2015

Updated: 04/09/2021 by ISO QUỐC TẾ

Hướng dẫn ISO 14001 2015 là nhu cầu chung của nhiều tổ chức, đơn vị đang triển khai hệ thống quản lý môi trường. Quy trình tư vấn ISO 14001 diễn ra như thế nào? Tổ chức cần làm gì để đạt được chứng nhận ISO 14001 2015?

>>> Xem thêm

♦    Tổng hợp và giải đáp các câu hỏi về ISO 14001 2015

♦    5 hành động bắt buộc khi triển khai tiêu chuẩn ISO 14001:2015 song ngữ

huong dan iso 14001 2015 - Quy trình tư vấn hướng dẫn ISO 14001 2015

Hướng dẫn ISO 14001 2015

Sự cần thiết của tiêu chuẩn ISO 14001 2015

Tiêu chuẩn ISO 14001 2015 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO quy định về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường EMS – Environmental Management System. Tiêu chuẩn này chính thức có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 2015.

Đối tượng áp dụng là tất cả doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, không phân biệt về quy mô, bản chất hay loại hình sản xuất. nghị định số 40/2019 l/NĐ-CP của Chính phủ quy định tất cả doanh nghiệp làm việc ở mọi lĩnh vực thuộc phụ lục IIA, mục lục I điều phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 2015 trước ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Hướng dẫn ISO 14001 2015 theo các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường tạo nên một khuôn khổ chung cho tất cả tổ chức nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với những điều kiện biến đổi môi trường. Thông qua độ cân bằng môi trường với các nhu cầu về xã hội – kinh tế.

Đồng thời tiêu chuẩn này cho phép tổ chức áp dụng có thể đạt được kết quả dự kiến đặt ra cho hệ thống quản lý môi trường của mình. Việc sử dụng thành công hệ thống quản lý môi trường trong thời gian dài giúp phát triển tổ chức một cách bền vững. 

Các doanh nghiệp có thể thông qua đó để đạt được điều kiện từ nhà cung ứng, gây thiện cảm với khách hàng, cắt giảm chi phí về môi trường, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế. Việc nhận thức được tầm quan trọng của tiêu chuẩn ISO 14001 chính là cơ sở để doanh nghiệp chủ động triển khai hệ thống quản lý môi trường.

Chứng nhận ISO 14001 và thời gian áp dụng

Chứng nhận ISO 14001 là bằng chứng cho thấy tổ chức đã triển khai và đáp ứng được các yêu cầu về hệ thống quản lý môi trường. Chứng nhận chỉ có thể cấp bởi một tổ chức chứng nhận đánh giá được chỉ định bởi Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc thực hiện chứng nhận và làm theo phải đáp ứng được những thủ tục quy định bởi pháp luật Việt Nam cũng như tổ chức ISO. 

Chứng nhận ISO 14001 hướng đến hai nội dung chính bao gồm ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động có hại tới môi trường và cung cấp bằng chứng về sự cải tiến liên tục đối với hệ thống quản lý môi trường. Chứng nhận ISO 14001 2015 thì được các tổ chức chứng nhận thực hiện quy trình đánh giá. 

Tổ chức được đánh giá là phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 2015 sẽ được cấp một chứng nhận theo đúng quy định. chứng nhận này có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp và tổ chức sẽ chịu sự giám sát định kỳ 12 tháng/ lần. Thông thường thời gian để áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 sẽ kéo dài từ 3 cho đến 6 tháng.

Quy trình tư vấn hướng dẫn ISO 14001 2015

Tùy thuộc vào từng đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn mà việc hướng dẫn ISO 14001 2015 cũng có thể khác biệt trong quy trình. Tuy nhiên về cơ bản thì các bước tư vấn vẫn bao gồm một số nội dung chính như sau:

Chuẩn bị triển khai dự án

Tổ chức tư vấn và doanh nghiệp có nhu cầu sẽ sắp xếp thời gian để cùng ngồi lại với nhau, cùng thương thảo kế hoạch, mục đích và nhu cầu triển khai Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Sau khi hoàn tất toàn bộ kế hoạch triển khai dự án, lãnh đạo cao nhất của tổ chức sẽ có văn bản, thông báo cho tất cả cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp về việc triển khai Hệ thống quản lý môi trường.

Bổ nhiệm vị trí chính triển khai Hệ thống quản lý môi trường 

Trong quá trình xây dựng, thiết lập, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý môi trường cần có những người đảm nhiệm vị trí trọng yếu. Những người này sẽ quyết định vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp tới Hệ thống quản lý môi trường. Trong đó bao gồm:

  • Bổ nhiệm 1 thành viên thuộc Ban giám đốc – Đại diện lãnh đạo môi trường EMR để được ủy quyền từ lãnh dạo doanh nghiệp trong việc xây dựng, theo dõi cũng như duy trì hoạt động của Hệ thống quản lý môi trường.
  • Ban ISO gồm những thành viên đại diện cho các bộ phận thuộc doanh nghiệp có nhiệm vụ soạn thảo hồ sơ, tài liệu, đánh giá nội bộ…
  • Ban ứng phó khẩn cấp được lập nhằm ứng phó kịp thời với những sự cố bất ngờ từ môi trường.

Mỗi thành viên được bổ nhiệm phải đáp ứng được yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, học vấn theo đúng yêu cầu của ISO 14001:2015. Chi tiết hướng dẫn ISO 14001 2015 về việc bổ nhiệm và điều kiện với người được bổ nhiệm sẽ được tư vấn bởi tổ chức cung cấp dịch vụ.

Khảo sát tình hình thực tế của doanh nghiệp 

Tổ chức tư vấn sẽ tiến hành khảo sát tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Thông qua đó các chuyên gia sẽ xác định được chính xác nhu cầu đào tạo để làm cơ sở cho quá trình xây dựng kế hoạch triển khai ISO 14001:2015 phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp.

Lên kế hoạch triển khai ISO 1401 chi tiết và đào tạo nhận thức

Từ quá trình khảo sát thực địa doanh nghiệp, tổ chức tư vấn sẽ thống nhất kết quả với Ban ISO để lên kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý môi trường chi tiết. Kế hoạch này sẽ hướng dẫn từng bước thực hiện và giúp doanh nghiệp chủ động hơn khi bắt đầu. 

Mặt khác, các thành viên chủ chốt của dự án sẽ được Tổ chức đào đạo. Nội dung đào tạo bao gồm nhận thức môi trường, nhận thức về ISO 14001:2015, chu trình PDCA, phương pháp triển khai ISO 14001:2015 và những nội dung liên quan. Cả những nhân viên khác trong doanh nghiệp cũng cần đào tạo để hiểu được vị trí của bản thân trong Hệ thống quản lý môi trường, tầm quan trọng của quản lý môi trường.

Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu

Tài liệu, hồ sơ là yêu cầu bắt buộc với mọi tổ chức áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015. Tổ chức tư vấn sẽ hướng dẫn ISO 14001 2015 cho tổ chức trong cách xây dựng hệ thống tài liệu, các soạn thảo nội dung, cách lưu giữ thông tin cần thiết…

Đo đạc thông số môi trường và thiết lập công nghệ xử lý

Tổ chức tư vấn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành đo đạc thông số môi trường dựa trên việc xác định yêu cầu pháp luật về môi trường mà đơn vị phải tuân thủ. Quá trình đo đạc này tiến hành với các tiêu chí như tiếng ồn, khí thải, nước thải… Kết quả đo đạc được dùng để đánh giá đúng về thực trạng hoạt động môi trường của doanh nghiệp.

Thông qua kết quả đo đạc thông số môi trường, tổ chức tư vấn sẽ gợi ý cho doanh nghiệp phương thức điều chỉnh cơ sở hạ tầng cho phù hợp. Hiển nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng cần điều chỉnh và thiết lập công nghệ xử lý. Trường hợp cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu mới phải điều chỉnh lại.

Áp dụng các quy trình vào thực tế

Doanh nghiệp cần hoàn thiện các quy trình, áp dụng các yêu cầu vào thực tế dựa trên hệ thống tài liệu đã được soạn thảo trước đó. Bước này có thể thêm vào những khóa đào tạo vận hành để cán bộ công nhân viên trong tổ chức đều có thể hiểu rõ quy trình.

Đánh giá và khắc phục điểm hạn chế

Doanh nghiệp cần phải đánh giá nội bộ, đánh giá hoạt động của Hệ thống quản lý môi trường. Quá trình này được thực hiện nhằm kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, tìm ra những điểm chưa ổn để có phương thức điều chỉnh cho phù hợp. Như vậy mới có thể đáp ứng được yêu cầu cải tiến liên tục của ISO 14001:2015.

Hy vọng những thông tin về quy trình hướng dẫn ISO 14001 2015 đã có ích với Quý vị. Quý vị vẫn còn thắc mắc xin liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ nhé!

GIỚI THIỆU

Văn Phòng Chứng Nhận Kiểm Soát Chất Lượng ISO Quốc Tế

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những tổ chức uy tín nhất  hợp tác với các tổ chức chứng nhận quốc tế trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tuân thủ đầy đủ các quy tắc công nhận quốc tế.

Công ty chúng tôi, được thành lập dưới sự lãnh đạo của các nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và tích lũy kiến ​​thức trong các công ty giám sát và chứng nhận uy tín quốc tế và quốc gia.

Các tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, SA 8000, HACCP, GMP, FSSC 22000, IATF 16949 ….v…v…v…

Chứng nhận được công nhận toàn cầu bỏi tổ chức International Accreditation Service  IAS ( Hoa Kỳ )International Accreditation Forum ( IAF )

iso certificate slidebar - Quy trình tư vấn hướng dẫn ISO 14001 2015
  iaf certsearch   FDA   Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế   Tổ chức Công Nhận Quốc Tế   IAF ISO QUỐC TẾ   ISO  

Dịch Vụ Chứng Nhận ISO

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page