Quy trình Bảo trì Thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 9001

  1. Trang chủ
  2. Tin Tông Hợp Quốc Tế
  3. Quy trình Bảo trì Thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 9001

Updated: 04/09/2021 by ISO QUỐC TẾ

isored - Quy trình Bảo trì Thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 9001

Mục đích của quy trình này là điều chỉnh việc lập kế hoạch và kiểm tra việc bảo dưỡng thiết bị, máy móc trong quá trình thực hiện quy trình sản xuất của ngành sản xuất. Việc bảo trì nhằm hạn chế tối đa và ngăn ngừa các sự cố không mong muốn do máy móc gây ra ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ sản xuất.

Quy trình này bao gồm các bước như sau:

1. Cần bảo trì thiết bị:

Do thực tế là công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị rất quan trọng đối với việc thực hiện của ngành sản xuất nên nhu cầu bảo trì máy móc thiết bị được đặt ra nhằm loại bỏ và ngăn ngừa những sự cố máy móc thiết bị không mong muốn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ của sản xuất.

2. Lập danh sách thiết bị

Tất cả các máy móc, thiết bị đang hoạt động đều phù hợp với yêu cầu của sản xuất. Bảo trì sẽ phối hợp với các Trưởng bộ phận (HOD) khác lập danh sách từng thiết bị để kiểm tra, chuẩn bị thay thế, sửa chữa trình phòng Kỹ thuật phê duyệt.

3. Lập lịch trình điều tra:

Căn cứ vào máy móc, thiết bị đang sử dụng và tùy theo công suất, mục đích sử dụng của thiết bị chuyên dùng, bảo trì sẽ lập lịch điều tra xác định máy móc phục vụ yêu cầu của sản phẩm thực tế và đưa ra lịch bảo dưỡng định kỳ hoặc bảo dưỡng thường xuyên theo tần suất đang sử dụng.

4. Thực hiện Điều tra:

Căn cứ vào kế hoạch điều tra, bộ phận bảo trì sẽ điều tra máy móc thiết bị và ghi rõ:

o Khoảng thời gian sử dụng

o Khoảng thời gian được duy trì trước đó

o Sự cố chụp trước đó.

o Tình trạng máy móc, thiết bị.

o Cần sửa chữa, thay thế hoặc bảo trì.

5. Lập lịch bảo trì:

Sau khi điều tra, kiểm tra, bộ phận bảo trì sẽ xem xét tần suất sử dụng của từng loại máy móc để đưa ra lịch bảo dưỡng cụ thể cho từng loại máy móc thiết bị.

o Sau khi xác định được mục đích và tầm quan trọng của từng loại máy trong sản xuất, bộ phận bảo trì sẽ lập lịch bảo trì cho từng thiết bị theo quy định của nhà thiết kế.

6. Ước tính vật liệu:

Sau khi có lịch bảo dưỡng, sửa chữa, bộ phận bảo trì sẽ tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố, lập hồ sơ dự trù vật tư yêu cầu cung cấp các phụ kiện của thiết bị cần sửa chữa tại thời điểm. Đồng thời có sự giám sát, kiểm tra của Trưởng bộ phận nơi sử dụng máy móc, thiết bị.

7. Thực hiện:

Sau khi đã lập dự toán và cung cấp vật tư, Bộ phận bảo trì tiến hành sửa chữa trên cơ sở kế hoạch bảo trì và phê duyệt sửa chữa. Sau khi kết thúc bảo dưỡng, bảo trì phối hợp với bộ phận sử dụng lập biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng thiết bị, máy móc đưa vào vận hành và nêu rõ tình trạng thiết bị được thay thế.

8. Cập nhật tệp:

Khi kết thúc bảo trì và sửa chữa, Phòng bảo trì sẽ lập hồ sơ cho từng máy có phụ kiện được sửa chữa và thời gian chúng có thể hoạt động cũng như lập hồ sơ cho từng máy.

[related_post]


Quý khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu về các Tiêu chuẩn / Chứng nhận ISO xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ISO QUỐC TẾ

Hotline: 0988 35 9999 | 0904 889 859 , hoặc email: isoquocte@gmail.com

Website: https://isoquocte.com

Thanks and best regards !

 

Tags:

GIỚI THIỆU

Văn Phòng Chứng Nhận Kiểm Soát Chất Lượng ISO Quốc Tế

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những tổ chức uy tín nhất  hợp tác với các tổ chức chứng nhận quốc tế trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tuân thủ đầy đủ các quy tắc công nhận quốc tế.

Công ty chúng tôi, được thành lập dưới sự lãnh đạo của các nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và tích lũy kiến ​​thức trong các công ty giám sát và chứng nhận uy tín quốc tế và quốc gia.

Các tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, SA 8000, HACCP, GMP, FSSC 22000, IATF 16949 ….v…v…v…

Chứng nhận được công nhận toàn cầu bỏi tổ chức International Accreditation Service  IAS ( Hoa Kỳ )International Accreditation Forum ( IAF )

iso certificate slidebar - Quy trình Bảo trì Thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 9001
  iaf certsearch   FDA   Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế   Tổ chức Công Nhận Quốc Tế   IAF ISO QUỐC TẾ   ISO  

Dịch Vụ Chứng Nhận ISO

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page