Nội dung thời hạn và giá trị của chứng chỉ ISO 14001:2015

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. Nội dung thời hạn và giá trị của chứng chỉ ISO 14001:2015

Updated: 04/09/2021 by ISO QUỐC TẾ

Chứng chỉ ISO 14001:2015 là bằng chứng cho thấy tổ chức, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống quản lý môi trường phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Chứng chỉ này có nội dung như thế nào? Thời hạn của chứng chỉ ra sao? Làm thế nào để đạt được chứng chỉ ISO 14001?

>>> Xem thêm

♦    5 nguyên tắc cơ bản cần biết khi xây dựng ISO 14001 2015

♦    Quy trình tư vấn hướng dẫn ISO 14001 2015

 

chung chi iso 14001 2015 - Nội dung thời hạn và giá trị của chứng chỉ ISO 14001:2015

Chứng chỉ ISO 14001:2015

Chứng chỉ ISO 14001:2015 là gì?

Chứng chỉ ISO 14001:2015 hay còn gọi là chứng nhận ISO 14001:2015 là bằng chứng cho thấy tổ chức, doanh nghiệp phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001– Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng được xây dựng và ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO. Tổ chức ISO là cơ quan phi chính phủ chuyên xây dựng, phát triển và xuất bản các tiêu chuẩn có hiệu lực trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tính đến thời điểm hiện tại tổ chức ISO đã ban hành hơn 20.000 tiêu chuẩn. Việt Nam là thành viên thứ 77 của Tổ chức ISO nên cũng áp dụng các tiêu chuẩn do tổ chức này ban hành. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường hướng đến mục đích xây dựng trụ cột bền vững giữa 3 yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường.

Mục đích chung của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là xây dựng khuôn khổ chung cho các tổ chức để bảo vệ môi trường, kịp thời ứng phó với các điều kiện biến đổi môi trường giúp đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không gây ảnh hưởng đến việc thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai. Việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là yêu cầu tất yếu và bắt buộc tại Việt Nam.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2019 quy định rõ các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trước ngày 01/01/2020. Do đó việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường để đạt được chứng chỉ ISO 14001:2015 đối với các tổ chức là yêu cầu buộc phải thực hiện.

Chứng chỉ ISO 14001:2015 là gì?

Chứng nhận ISO 14001:2015 là bằng chứng cho thấy tổ chức chứng nhận đã đánh giá doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Toàn bộ quá trình đánh giá và cấp chứng nhận được thực hiện theo những thủ tục phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và quy tắc của tổ chức ISO thế giới.

Tổ chức nào được quyền chứng nhận ISO 14001?

Chứng nhận ISO 14001:2015 phải được đánh giá và cấp bởi tổ chức chứng nhận ISO đã được chỉ định. Tổ chức chứng nhận ISO tại Việt Nam phải là đơn vị đã được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổ chức này là một pháp nhân tại Việt Nam được phép hoạt động chứng nhận.

Tổ chức đáp ứng được yêu cầu về năng lực pháp lý và năng lực chuyên môn với các giấy tờ gồm: giấy phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 cấp bởi Bộ Khoa học và Công nghệ; giấy đăng ký kinh doanh; hồ sơ chuyên gia; hồ sơ năng lực và các giấy tờ pháp lý khác.

Những đặc điểm và nội dung của chứng chỉ ISO 14001:2015

Chứng chỉ ISO 14001:2015 cấp bởi tổ chức đã được chỉ định. Các doanh nghiệp muốn đạt được chứng nhận ISO 14001 2015 cần phải thực hiện đánh giá. Đánh giá cho thấy doanh nghiệp phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 thì sẽ đạt được chứng nhận. Cụ thể:

2 bước cơ bản để đạt được chứng nhận ISO 14001:2015

Doanh nghiệp muốn đạt được chứng nhận ISO 14001 dù ở bất cứ phiên bản nào cũng cần phải thực hiện theo hai bước dưới đây:

 • Thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường đúng theo những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 • Hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp được đánh giá là phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Tài liệu hồ sơ cấp chứng chỉ ISO 14001:2015

Doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp chứng chỉ ISO 14001:2015 cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Giấy chứng nhận ISO 14001:2015;
 • Quyết định cấp giấy chứng nhận ISO 14001:2015;
 • Quyết định về việc sử dụng dấu chứng nhận ISO 14001:2015.

Nội dung cơ bản trong chứng chỉ ISO 14001:2015

Khi được cấp chứng nhận ISO 14001:2015 thi nội dung bên trong sẽ có những thông tin bao gồm:

 • Tên của tổ chức cấp chứng nhận đã được chỉ định;
 • Những thông tin cơ bản về doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận ISO 14001:2015;
 • Tên tiêu chuẩn chứng nhận ISO;
 • Phạm vi áp dụng của chứng nhận ISO 14001 2015;
 • Mã số chứng nhận;
 • Ngày cấp và ngày hết hạn của chứng nhận;
 • Dấu chứng nhận;
 • Những thông tin khác liên quan.

Tính hiệu lực của giấy chứng chỉ ISO 14001:2015

Chứng chỉ ISO 14001:2015 có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ban hành. Ngày bắt đầu và hết hạn sẽ được ghi rõ bên trong giấy chứng nhận. Trong suốt thời gian giấy chứng chỉ có hiệu lực tổ chức chứng nhận sẽ có hoạt động đánh giá giám sát định kỳ đối với doanh nghiệp. 

Chu kì giám sát sẽ được tiến hành tùy thuộc vào đặc điểm của doanh nghiệp. Thông thường chu kì giám sát có thể là 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng một lần. Về cơ bản thì chu kì giám sát sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa tổ chức chứng nhận và doanh nghiệp được chứng nhận. Sau khi hết thời hạn 3 năm, doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng chứng chỉ thì phải đăng ký để đánh giá lại.

Giá trị và tính pháp lý của chứng chỉ ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001:2015 có giá trị pháp lý trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam cũng như trên khắp thế giới. các doanh nghiệp sẽ được đánh giá 1 lần để cấp chứng chỉ cho phép sử dụng ở mọi nơi. Giấy chứng nhận được cấp đúng theo quy định sẽ có dấu hiệu và logo chứng nhận để nhận diện trên toàn quốc.

Sơ lược quy trình chứng nhận ISO 14001:2015

Các doanh nghiệp mong muốn đạt được chứng nhận ISO 14001 khi phải xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Quy trình để đạt được chứng nhận cụ thể như sau:

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường

Doanh nghiệp cần tiến hành xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 dựa trên cơ sở là chu trình PDCA. Các bước tiến hành về cơ bản như sau:

 • Chính thức khởi động dự án và tuyên bố về chương trình triển khai hệ thống quản lý môi trường cho tất cả cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.
 • Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo môi trường, lựa chọn các thành viên đại diện từ dưới bộ phận của doanh nghiệp để thành lập Ban ISO, thành lập đội ứng phó tình trạng khẩn cấp.
 • Khảo sát các hoạt động để lên kế hoạch triển khai hệ thống quản lý môi trường.
 • Đào tạo nhận thức cho cán bộ công nhân viên.
 • Xây dựng hệ thống tài liệu cho hệ thống quản lý môi trường.
 • Đánh giá hiệu lực đào tạo.
 • Đo đạc các thông số môi trường.
 • Điều chỉnh lại cơ sở hạ tầng và thiết lập công nghệ xử lý nếu cần thiết.
 • Xem xét hệ thống tài liệu, hồ sơ.
 • Đánh giá nội bộ.
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục nhược điểm để tiến hành cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

Đăng ký chứng nhận

Khi doanh nghiệp nhận thấy hệ thống quản lý môi trường của mình đã sẵn sàng để đánh giá thì tiến hành đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận đã được chỉ định.

Đánh giá chứng nhận và khắc phục

tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường và doanh nghiệp xây dựng. Doanh nghiệp sẽ tiếp nhận ý kiến về những sai sót trong hệ thống để tiến hành khắc phục.

Nhận giấy chứng chỉ ISO 14001:2015

Quý vị có nhu cầu tìm hiểu về chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015 hãy liên hệ Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua Hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 để được hỗ trợ chi tiết nhé!

GIỚI THIỆU

Văn Phòng Chứng Nhận Kiểm Soát Chất Lượng ISO Quốc Tế

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những tổ chức uy tín nhất  hợp tác với các tổ chức chứng nhận quốc tế trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tuân thủ đầy đủ các quy tắc công nhận quốc tế.

Công ty chúng tôi, được thành lập dưới sự lãnh đạo của các nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và tích lũy kiến ​​thức trong các công ty giám sát và chứng nhận uy tín quốc tế và quốc gia.

Các tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, SA 8000, HACCP, GMP, FSSC 22000, IATF 16949 ….v…v…v…

Chứng nhận được công nhận toàn cầu bỏi tổ chức International Accreditation Service  IAS ( Hoa Kỳ )International Accreditation Forum ( IAF )

iso certificate slidebar - Nội dung thời hạn và giá trị của chứng chỉ ISO 14001:2015
  iaf certsearch   FDA   Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế   Tổ chức Công Nhận Quốc Tế   IAF ISO QUỐC TẾ   ISO  

Dịch Vụ Chứng Nhận ISO

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page