NFPA T3.21.18 Công suất chất lỏng khí nén – Khuyến nghị thực hành để hiệu chuẩn và sử dụng lưu lượng kế

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. NFPA T3.21.18 Công suất chất lỏng khí nén – Khuyến nghị thực hành để hiệu chuẩn và sử dụng lưu lượng kế

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi: Phiên bản 1994, ngày 8 tháng 12 năm 1994
 • Ngày xuất bản: tháng 1 năm 2015
 • Tình trạng: Đang hoạt động, Mới nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Anh
 • Xuất bản bởi: National Fluid Power Association ((NFPA))
 • Số lượng trang: 14
 • ANSI được phê duyệt: Không
 • DoD được thông qua: Không
 • GIÁ: 58$

 

Mô tả / Tóm tắt:

NFPA T3.21.18, Phiên bản 1994, ngày 8 tháng 12 năm 1994 – Công suất chất lỏng khí nén – Khuyến nghị thực hành để hiệu chuẩn và sử dụng lưu lượng kế

Thực hành khuyến nghị NFPA này mô tả các phương pháp hiệu chuẩn lưu lượng kế khí nén được sử dụng trong phòng thí nghiệm và trong thử nghiệm sản xuất cho các bộ phận công suất chất lỏng khí nén. Nó mô tả cách một thiết bị tham chiếu được chuẩn bị, hiệu chuẩn và sau đó được sử dụng làm phương tiện để hiệu chuẩn lưu lượng kế khí nén tại chỗ. Nó mô tả thêm cách sử dụng lưu lượng kế trong dịch vụ và cách chúng nên được bảo trì.

Phương pháp này chỉ được sử dụng với hai loại thiết bị tham chiếu: thiết bị tham chiếu dòng âm (dòng tới hạn) và cận âm.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | |

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese