NFPA T3.21.16 Năng lượng chất lỏng khí nén – Ghi nhãn và truyền thông các sản phẩm khí nén

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. NFPA T3.21.16 Năng lượng chất lỏng khí nén – Ghi nhãn và truyền thông các sản phẩm khí nén

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi: Phiên bản 1997, ngày 14 tháng 1 năm 1997
 • Ngày xuất bản: tháng 1 năm 2014
 • Tình trạng: Đang hoạt động, Mới nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Anh
 • Xuất bản bởi: National Fluid Power Association ((NFPA))
 • Số lượng trang: 11
 • ANSI được phê duyệt: Không
 • DoD được thông qua: Không
 • GIÁ: 51$

Mô tả / Tóm tắt:

NFPA T3.21.16, Phiên bản 1997, ngày 14 tháng 1 năm 1997 – Công suất chất lỏng khí nén – Ghi nhãn và truyền thông các sản phẩm khí nén

Tiêu chuẩn này cung cấp tài liệu tham khảo chung để truyền đạt thông tin về một số bộ phận khí nén.

Tiêu chuẩn này bao gồm:

– Mô tả về nhận dạng nhà sản xuất linh kiện, xếp hạng sản phẩm, ký hiệu nguồn chất lỏng và một số cảnh báo chung cho các thành phần cụ thể.

– Chỉ áp dụng cho dịch vụ với không khí là phương tiện.

Tiêu chuẩn này không bao gồm thông tin về cách kết hợp hoặc áp dụng các thành phần trong hệ thống (nghĩa là việc lựa chọn các thành phần thích hợp hoặc việc sử dụng chúng là gì).

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các sản phẩm có kích thước để chứa thông tin được mô tả một cách hợp lý.

Tiêu chuẩn này có thể được thay thế bằng các điều khoản thay thế hợp lý khác cho các bộ phận khí nén nếu thấy thích hợp.

Tiêu chuẩn này áp dụng cụ thể cho các sản phẩm được sản xuất sau ngày được thông qua như một Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0986.81.6789 - 0988.35.9999 | |

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese