NFPA T2.12.11-1 Hệ thống và thành phần năng lượng lỏng – Phân tích độ tin cậy, định dạng báo cáo dữ liệu hiện trường và biên dịch cơ sở dữ liệu

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. NFPA T2.12.11-1 Hệ thống và thành phần năng lượng lỏng – Phân tích độ tin cậy, định dạng báo cáo dữ liệu hiện trường và biên dịch cơ sở dữ liệu

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi: Bản sửa đổi R1, ngày 2 tháng 4 năm 2009
 • Ngày xuất bản: tháng 1 năm 2014
 • Tình trạng: Đang hoạt động, Mới nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Anh
 • Xuất bản bởi: National Fluid Power Association ((NFPA))
 • Số lượng trang: 35
 • ANSI được phê duyệt: Không
 • DoD được thông qua: Không
 • GIÁ : 118,3$

 

Mô tả / Tóm tắt:

NFPA T2.12.11-1, Bản sửa đổi R1, ngày 2 tháng 4 năm 2009 – Hệ thống và thành phần điện chất lỏng – Phân tích

độ tin cậy, định dạng báo cáo dữ liệu hiện trường và biên soạn cơ sở dữ liệu Thực hành được khuyến nghị này bao gồm các hướng dẫn thu thập dữ liệu liên quan đến độ tin cậy, khả năng bảo trì, tính khả dụng và bảo trì của các thành phần và hệ thống năng lượng chất lỏng hoạt động trong lĩnh vực này.

Thực hành được khuyến nghị này nhằm mục đích:

– cung cấp hướng dẫn thu thập dữ liệu độ tin cậy hiện trường trong các nghiên cứu có kiểm soát về độ tin cậy; và

– cung cấp hướng dẫn phân tích và trình bày dữ liệu về độ tin cậy tại hiện trường.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | .

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

Tags:

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese