Mục đích và quy định với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. Mục đích và quy định với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 là nội dung cốt lõi và tất cả tổ chức đang triển khai tiêu chuẩn này đều quan tâm. Mục đích xây dựng hệ thống quản lý môi trường là gì? Các yêu cầu cơ bản khi xây dựng hệ thống quản lý môi trường cho các doanh nghiệp ra sao? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết của bài viết nhé!

>>> XEM THÊM

♦    Giải mã mối tương quan giữa chu trình PDCA và ISO 14001:2015 tiếng Việt

♦     Gợi ý checklist đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

he thong quan ly moi truong iso 14001 2015 - Mục đích và quy định với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng được xây dựng bởi Ủy ban kỹ thuật TC 207. Đây là cơ quan do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO thành lập vào năm 1993 chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển các tiêu chuẩn về quản lý môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành với tổng cộng 3 phiên bản. Phiên bản mới nhất có hiệu lực trên toàn thế giới là ISO 14001:2015. Tiêu chuẩn ISO này đưa ra một khuôn khổ chung cho tất cả tổ chức quy định về yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường.

Điều khoản 3 – Thuật ngữ và định nghĩa giải thích về khái niệm hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015. Theo đó, hệ thống quản lý được hiểu là tập hợp những yếu tố có quan hệ hoặc có sự tương tác với nhau trong một tổ chức để có thể thiết lập những chính sách, mục tiêu và các quá trình nhằm đạt được các mục tiêu đó. Trong đó:

 • Một hệ thống quản lý có thể đề cập tới một lĩnh vực riêng lẻ hoặc một nhóm lĩnh vực;
 • Các yếu tố của hệ thống thống quản lý bao gồm cơ cấu, các vai trò và trách nhiệm, hoạch định và hoạt động, đánh giá kết quả hoạt động và sự cải tiến của tổ chức;
 • Phạm vi của một hệ thống quản lý có thể bao gồm toàn bộ tổ chức, chức năng cụ thể và được nhận biết của tổ chức hay các bộ phận cụ thể và được nhận biết của tổ chức hay một hoặc nhiều chức năng xuyên suốt trong một nhóm các tổ chức.

Hệ thống quản lý môi trường có tên tiếng Anh viết tắt từ EMS – Environmental Management System. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 được giải thích là một phần của hệ thống quản lý được dùng để quản lý những khía cạnh môi trường thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ và giải quyết những rủi ro, cơ hội.

Những nội dung trong hệ thống quản lý môi trường

Từ khái niệm về hệ thống quản lý môi trường có thể thấy được một số thông tin cần chú ý. Những nội dung này cũng được giải thích kỹ lưỡng trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Cụ thể như sau:

 • Môi trường được định nghĩa là những thứ bao quanh nơi hoạt động của một doanh nghiệp, một tổ chức bao gồm nước, không khí, đất, hệ động thực vật, nguồn tài nguyên thiên nhiên, con người và những mối quan hệ qua lại của chúng.
 • Khía cạnh môi trường hình được hiểu là yếu tố của những hoạt động hoặc sản phẩm hay dịch vụ vụ của tổ chức tương tác hoặc có thể tương tác với môi trường. Khía cạnh môi trường có thể gây ra một hoặc nhiều tác động tới môi trường và có ý nghĩa có hoặc có thể có một hay nhiều tác động môi trường đáng kể.
 • Tác động môi trường là bất cứ thay đổi khi có trong môi trường dù là có lợi hay bất lợi, do một phần hay toàn phần của những khía cạnh môi trường thuộc một tổ chức gây ra.
 • Nghĩa vụ tuân thủ là những yêu cầu về pháp luật mà tổ chức phải tuân theo và các yêu cầu khác mà tổ chức có thể lựa chọn hoặc phải lựa chọn để tuân thủ. Nghĩa vụ tuân thủ có liên quan hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015. Các nghĩa vụ tuân thủ có thể phát sinh từ những yêu cầu bắt buộc.
 • Rủi ro là tác động của sự không chắc chắn so với dự kiến bao gồm cả tác động tích cực và tác động tiêu cực.
 • Rủi ro và cơ hội là những kết quả bất lợi tiềm ẩn và kết quả có lợi tiềm ẩn.

Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường

Hệ thống quản lý môi trường là nội dung cốt lõi mà các tổ chức bắt buộc phải xây dựng. Đặc biệt là khi Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành quy định tất cả tổ chức nằm trong phụ lục IIA, mục lục I đều phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trước ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Trong khi đó chứng nhận ISO 14001 lại quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. Vì vậy việc xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 là điều vô cùng cần thiết. Tổ chức cần phải xác định những ranh giới và khả năng có thể áp dụng của hệ thống quản lý môi trường nhằm thiết lập phạm vi cho mình. Quá trình thiết lập phạm vi này cần phải cân nhắc đến:

 • Những vấn đề bên ngoài và vấn đề nội bộ có liên quan tới mục đích và ảnh hưởng tới khả năng đạt được kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường mà tổ chức đang triển khai. Những vấn đề này phải bao gồm các điều kiện về môi trường chịu ảnh hưởng bởi hoặc có khả năng ảnh hưởng tới tổ chức;
 • Các nghĩa vụ tuân thủ từ các bên quan tâm có liên quan tới hệ thống quản lý môi trường; nhu cầu và mong đợi có liên quan của các bên quan tâm hoặc nhu cầu và mong đợi trở thành các nghĩa vụ tuân thủ;
 • Các đơn vị, những bộ phận chức năng và ranh giới vật lý của tổ chức;
 • Các hoạt động, dịch vụ và sản phẩm của tổ chức;
 • Quyền hạn và khả năng có thể thực hiện việc kiểm soát và sự ảnh hưởng đối với hệ thống quản lý môi trường.

Từ những tiêu chí trên, tổ chức có thể xác định được phạm vi của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015. Thông qua đó mọi hoạt động, dịch vụ và sản phẩm của tổ chức nằm trong phạm vi này đều phải đưa vào trong hệ thống quản lý môi trường. Việc xác định phạm vi sẽ phải duy trì như thông tin dạng văn bản và sẵn có cho những bên quan tâm.

Yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường

Tiêu chuẩn ISO 14001 quy định rất rõ về hệ thống quản lý môi trường. Trong đó bao gồm các yêu cầu đối với ban lãnh đạo, các thành viên trong tổ chức cho đến những hoạt động phải thực hiện. Toàn bộ yêu cầu được xây dựng theo kết cấu nội dung cấp cao HLS và chu trình PDCA.

Cụ thể tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015 có tổng cộng 10 điều khoản. Ba điều khoản đầu tiên có nội dung giới thiệu sử dụng những thuật ngữ thông dụng gắn với định nghĩa cốt lõi kết hợp với phần diễn đạt chính giống nhau cho phép các tổ chức có thể kết hợp nhiều hệ thống quản lý do Tổ chức ISO ban hành để tăng tính hiệu quả khi áp dụng.

7 điều khoản còn lại được xây dựng dựa trên chu trình PDCA gồm bốn bước Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động. nhằm đạt được kết quả dự kiến bao gồm cả việc nâng cao kết quả hoạt động môi trường thì tổ chức phải thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 dựa trên chu trình PDCA. 

Trong đó bao gồm các quá trình cần thiết và sự tương tác giữa chúng để đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Đồng thời tổ chức còn phải cân nhắc các tri thức thu được từ những vấn đề nội bộ, vấn đề bên ngoài và các nghĩa vụ phải tuân thủ theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn này trong quá trình thiết lập cũng như duy trì hệ thống quản lý môi trường.

Hãy đến với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được hỗ trợ tư vấn miễn phí, giải đáp chi tiết và dịch vụ chuyên nghiệp bằng cách gọi điện qua hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 nhé!

EnglishVietnamese