ISO 22000: 2018 – Những thay đổi chính là gì?

 1. Trang chủ
 2. Tin Tông Hợp Quốc Tế
 3. ISO 22000: 2018 – Những thay đổi chính là gì?

Updated: 04/09/2021 by ISO QUỐC TẾ

isored - ISO 22000: 2018 - Những thay đổi chính là gì?

ISO 22000: 2018, tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế quy định các yêu cầu để đảm bảo sản xuất an toàn trong toàn bộ chuỗi thực phẩm, từ trang trại đến bàn ăn, đã được ISO công bố vào ngày 19 tháng 6 năm 2018
Đối với tất cả các tổ chức trong lĩnh vực thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, bất kể quy mô, lĩnh vực hoặc vị trí địa lý của họ, ISO 22000: 2018 được cấu trúc để cung cấp các cải tiến về quy trình và thiết kế của nó cung cấp cách tiếp cận kiểm soát và ngăn ngừa an toàn thực phẩm.
Nếu bạn đang áp dụng ISO 22000: 2005, bạn sẽ nhận ra hầu hết các yêu cầu trong ISO 22000: 2018. Tuy nhiên, có một số thay đổi đối với ISO 22000: 2005 mà bạn phải chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi và tuân thủ ISO 22000: 2018.
12 thay đổi chính theo ISO 22000: 2018 là:

 • Cấu trúc cấp cao: để điểm tham chiếu này tương thích hơn và dễ dàng thích ứng cho tất cả các công ty, phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 22000 sẽ được thực hiện trên cơ sở cấu trúc cấp cao (HLS) có cùng cấu trúc so với tất cả các tiêu chuẩn ISO khác . Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Điều này rất hữu ích cho các tổ chức sử dụng nhiều tiêu chuẩn hơn và tìm kiếm sự tương thích giữa chúng.
 • Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro: Chứng nhận ISO 22000: 2018 hiện dựa trên quản lý rủi ro và bao gồm một phương pháp tiếp cận sáng tạo để theo dõi và loại trừ các rủi ro tiềm ẩn.
 • Liên kết chặt chẽ với Codex Alimentarius, một cơ quan liên chính phủ, trong khuôn khổ chương trình tiêu chuẩn thực phẩm chung do Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo các thông lệ công bằng trong thương mại thực phẩm. Ủy ban cũng thúc đẩy sự phối hợp của tất cả các hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn thực phẩm do các tổ chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế thực hiện.
 • Mô tả rõ ràng về sự khác biệt giữa các thuật ngữ chính được cung cấp, chẳng hạn như: điểm kiểm soát tới hạn (CCP), chương trình hoạt động tiên quyết (OPRP) và chương trình tiên quyết (PRP)
 • Các kế hoạch HACCP và OPRP được nhóm thành một kế hoạch kiểm soát mối nguy với các tiêu chí hành động phải được xác định cho các OPRP đã được xác định và các giới hạn tới hạn (như thường lệ) đối với các CCP
 • Việc xác nhận các biện pháp kiểm soát phải được lập thành văn bản và tiến hành trước khi thực hiện kế hoạch HACCP
 • Đối với cả hệ thống xác định nguồn gốc và sự chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp, các chi tiết bổ sung hiện được đề cập về những gì cần được xem xét, tương ứng, trong điều 8.3 và 8.4.
 • Các chất hỗ trợ chế biến, đóng gói và các tiện ích phải được thêm vào các mẫu dòng tài liệu bắt buộc
 • Trong các đặc điểm của nguyên liệu, thành phần và bao bì, nguồn gốc của mỗi sản phẩm bây giờ phải được xác định và ghi lại.
 • Có những khía cạnh khác sẽ được thảo luận trong các cuộc họp xem xét của lãnh đạo, chẳng hạn như hiệu quả hoạt động của các nhà cung cấp bên ngoài (nhà cung cấp), việc xem xét các rủi ro và cơ hội cũng như hiệu quả của các hành động đã thực hiện để giải quyết chúng, các cơ hội cải tiến liên tục, sự đầy đủ của các nguồn lực , Vân vân.
 • Ngoài ra còn có một điều khoản mới bao gồm thông tin dạng văn bản bắt buộc và đánh giá hiệu quả của các kết quả xác minh theo dõi và đo lường
 • Ngoài ra còn có một số yêu cầu bổ sung phải được xem xét trong quá trình xem xét quản lý hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Nguồn: Foodsafetystandard.WordPress.com

[related_post]


Quý khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu về các Tiêu chuẩn / Chứng nhận ISO xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ISO QUỐC TẾ

Hotline: 0988 35 9999 | 0904 889 859 , hoặc email: isoquocte@gmail.com

Website: https://isoquocte.com

Thanks and best regards !

 

Tags:

GIỚI THIỆU

Văn Phòng Chứng Nhận Kiểm Soát Chất Lượng ISO Quốc Tế

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những tổ chức uy tín nhất  hợp tác với các tổ chức chứng nhận quốc tế trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tuân thủ đầy đủ các quy tắc công nhận quốc tế.

Công ty chúng tôi, được thành lập dưới sự lãnh đạo của các nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và tích lũy kiến ​​thức trong các công ty giám sát và chứng nhận uy tín quốc tế và quốc gia.

Các tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, SA 8000, HACCP, GMP, FSSC 22000, IATF 16949 ….v…v…v…

Chứng nhận được công nhận toàn cầu bỏi tổ chức International Accreditation Service  IAS ( Hoa Kỳ )International Accreditation Forum ( IAF )

iso certificate slidebar - ISO 22000: 2018 - Những thay đổi chính là gì?
  iaf certsearch   FDA   Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế   Tổ chức Công Nhận Quốc Tế   IAF ISO QUỐC TẾ   ISO  

Dịch Vụ Chứng Nhận ISO

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page