Hỏi đáp thông tin và ví dụ về hiệu lực chứng chỉ ISO 9001 2015

 1. Trang chủ
 2. ISO 9001
 3. Hỏi đáp thông tin và ví dụ về hiệu lực chứng chỉ ISO 9001 2015

Updated: 04/09/2021 by ISO QUỐC TẾ

Chứng chỉ ISO 9001 2015 là bằng chứng cho thấy tổ chức đã xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn. Việc sở hữu chứng nhận ISO 9001 đem đến nhiều lợi thế cho tổ chức trong hoạt động cũng như doanh thu.

>>> Xem thêm

♦  Yêu cầu đối với quy trình mua hàng theo ISO 9001 2015

♦   Yêu cầu về quy trình bán hàng ISO 9001 2015 cần biết

chung chi iso 9001 1 - Hỏi đáp thông tin và ví dụ về hiệu lực chứng chỉ ISO 9001 2015

Chứng chỉ ISO 9001

Chứng chỉ ISO 9001 là gì? 

Chứng chỉ ISO 9001 hay chứng nhận ISO 9001 đều là bằng chứng cho thấy tổ chức đã được đánh giá về sự phù hợp đối với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn này. Chỉ khi tổ chức đáp ứng được các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 9001 và được đánh giá đúng quy trình bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định thì mới đạt được chứng chỉ.

Các doanh nghiệp khi đáp ứng được điều kiện đó sẽ được cấp giấy chứng nhận ISO 9001. Tổ chức chứng nhận sẽ xác nhận hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp phù hợp với những yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 9001. Về mặt tên gọi, kết quả chứng nhận ISO phù hợp được gọi là chứng nhận ISO 9001, chứng chỉ ISO 9001 hoặc giấy chứng nhận ISO 9001.

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO tính đến thời điểm hiện tại đã ban hành tổng cộng 5 phiên bản cho Tiêu chuẩn ISO 9001. Phiên bản hiện hành là tiêu chuẩn ISO 9001:2015  – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. Các tổ chức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với khi yêu cầu của tiêu chuẩn này sẽ được cấp chứng nhận ISO 9001:2015.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ban hành vào ngày 15 tháng 9 năm 2015 để thay thế cho ISO 9001:2008. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2018, chứng nhận ISO 9001:2015 hoàn toàn thay thế cho giấy chứng nhận ISO 9001:2008 đã được cấp trước đó. Như vậy thời điểm hiện tại các tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để đạt được giấy chứng nhận tương ứng.

Hiệu lực và nội dung của giấy chứng nhận ISO 9001:2015 là gì?

Khi doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 9001 thì sẽ được cấp giấy chứng nhận. Theo đó giấy chứng nhận chính là kết quả đánh giá và là bằng chứng để chứng minh doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng đủ yêu cầu. Doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận với các thông tin bao gồm:

 • Tên của tổ chức chứng nhận được chỉ định;
 • Thông tin về doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận ISO 9001;
 • Tên của tiêu chuẩn chứng nhận;
 • Phạm vi hay lĩnh vực chứng nhận của doanh nghiệp;
 • Mã số chứng nhận;
 • Ngày cấp và ngày hết hạn của chứng;
 • Dấu chứng nhận;
 • Những thông tin khác cần thiết.

Như vậy chứng chỉ ISO 9001 có hiệu lực trong bao lâu thực tế đã được ghi chú rõ trong giấy chứng nhận. tổ chức ISO ban hành các tiêu chuẩn đều có hiệu lực trong vòng 3 năm tính từ ngày được cấp. Tuy nhiên trong một số trường hợp Tổ chức ISO ban hành phiên bản thay thế thì thời hạn của chứng nhận sẽ được tính theo giấy chứng nhận hoặc từ ngày cấp cho đến khi phiên bản cũ hết hạn sao cho không quá 3 năm thời hạn.

Thời hạn giám sát định kỳ là gì?

Trong suốt thời gian hiệu lực của chứng chỉ ISO 9001 của tất cả 5 phiên bản, doanh nghiệp phải được giám sát định kỳ. Thời hạn giám sát định kỳ còn được gọi là chu kì giám sát sẽ diễn ra 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng/ lần tùy theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp được cấp chứng nhận và tổ chức chứng nhận hoặc theo quy định của tổ chức chứng nhận.

Việc đánh giá giám sát này nhằm mục đích xem xét sự tuân thủ đối với các yêu cầu của ISO 9001:2015 mà doanh nghiệp đang thực hiện. Nếu như doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu thì dù chưa hết thời hạn 3 năm vẫn có nguy cơ bị thu hồi khi giấy chứng nhận.

Ngược lại sau khi hết thời hạn của giấy chứng nhận mà doanh nghiệp có nhu cầu xin được cấp lại thì có thể thực hiện đăng ký đánh giá. Về cơ bản thì thì đánh giá lần 2 để cấp chứng nhận lại sẽ được tiến hành tương tự như khi đánh giá lần đầu. Giấy chứng nhận được cấp lại cũng sẽ có hiệu lực trong vòng 3 năm tiếp theo.

Ví dụ về tính hiệu lực của chứng chỉ ISO 9001:2015 như thế nào?

Có thể lấy một ví dụ đơn giản về cách tính thời hạn của chứng chỉ ISO 9001 nói chung và giấy chứng nhận ISO 9001:2015 nói riêng. Cụ thể doanh nghiệp tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 2015. 

Cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Sau khi thực hiện đánh giá từ tổ chức chứng nhận được chỉ định bởi Bộ Khoa học và Công nghệ thì tổ chức đã được cấp chứng nhận vào ngày 12 tháng 9 năm 2020. Theo đúng thời hạn là Tổ chức ISO quy định thì chứng nhận sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 9 năm 2023.

Đánh giá giám sát lần 1

Trong thời hạn đó, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát lần 1 trước ngày 11 tháng 9 năm 2021. Về chu kỳ đánh giá giám sát có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận. Ví dụ này lấy theo thời gian giám sát tối thiểu 12 tháng/ lần. 

Trong trường hợp doanh nghiệp cho thấy đã duy trì được hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng thì tổ chức chứng nhận sẽ ra quyết định về việc duy trì hiệu lực chứng chỉ đã cấp lần 1. Ngược lại nếu doanh nghiệp không thể duy trì được hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng hoặc không khắc phục, không tiếp tục tiến hành giám sát, chứng chỉ ISO 9001 có thể sẽ bị thu hồi hoặc đình chỉ bởi tổ chức chứng nhận. Đồng thời tổ chức chứng nhận cũng sẽ thông báo cho các cơ quan quản lý có liên quan về việc chứng nhận bị đình chỉ hoặc thu hồi.

Đánh giá giám sát lần 2

Về cơ bản thì đánh giá giám sát lần thứ hai cũng giống như lần 1. Thời gian thực hiện sẽ tiến hành trước ngày 11 tháng 9 năm 2022. Nội dung và các công việc, yêu cầu đối với tổ chức được thực hiện giống như lần đầu tiên.

Chứng chỉ hết hiệu lực

Nếu như thực hiện đánh giá giám sát trong thời gian 12 tháng/ lần thì doanh nghiệp tổng cộng phải đánh giá giám sát hai lần. Nếu doanh nghiệp không có nhu cầu xin cấp lại chứng chỉ ISO 9001 2015 thì khi hết thời hạn cũng sẽ không phải thực hiện đánh giá lại lần nữa. Chứng nhận sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 9 năm 2023.

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp lại chứng nhận ISO 9001:2015 thì phải tiến hành đánh giá chứng nhận lại. Quá trình cụ thể là thỏa thuận giữa doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận. Bước đánh giá này sẽ được thực hiện như đánh giá lần đầu. 

Chứng nhận mới sẽ tiếp tục có hiệu lực trong vòng 3 năm và được cấp vào ngày 12 tháng 9 năm 2023 tới hạn cuối là ngày ngày 11 một tháng 9 năm 2026. Tương tự, trong thời hạn của chứng chỉ, doanh nghiệp tiếp tục chịu giám sát định kỳ lặp lại như như chứng nhận trước đó.

Doanh nghiệp lưu ý, quá trình đánh giá giám sát chứng chỉ ISO 9001 2015 sẽ được tiến hành định kỳ. Tuy nhiên trước thời điểm tổ chức chứng nhận tiến hành giám sát thì sẽ phải thông báo tới doanh nghiệp về thời hạn bạn để chuẩn bị. Thông thường thời gian chuẩn bị là 1 đến 3 tháng. Yêu cầu quan trọng nhất trong đánh giá giám sát lại là nội dung đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo.

Quý vị muốn tìm hiểu chi tiết về cách thức để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015? Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế luôn sẵn sàng đem đến hỗ dịch vụ chất lượng cho mọi khách hàng.

Hãy liên hệ với ISO quốc tế qua hotline 0988.35.9999 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ để nhận được giải đáp và cung cấp dịch vụ nhé!

GIỚI THIỆU

Văn Phòng Chứng Nhận Kiểm Soát Chất Lượng ISO Quốc Tế

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những tổ chức uy tín nhất  hợp tác với các tổ chức chứng nhận quốc tế trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tuân thủ đầy đủ các quy tắc công nhận quốc tế.

Công ty chúng tôi, được thành lập dưới sự lãnh đạo của các nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và tích lũy kiến ​​thức trong các công ty giám sát và chứng nhận uy tín quốc tế và quốc gia.

Các tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, SA 8000, HACCP, GMP, FSSC 22000, IATF 16949 ….v…v…v…

Chứng nhận được công nhận toàn cầu bỏi tổ chức International Accreditation Service  IAS ( Hoa Kỳ )International Accreditation Forum ( IAF )

iso certificate slidebar - Hỏi đáp thông tin và ví dụ về hiệu lực chứng chỉ ISO 9001 2015
  iaf certsearch   FDA   Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế   Tổ chức Công Nhận Quốc Tế   IAF ISO QUỐC TẾ   ISO  

Dịch Vụ Chứng Nhận ISO

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page