Giải mã mối tương quan giữa chu trình PDCA và ISO 14001:2015 tiếng Việt

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. Giải mã mối tương quan giữa chu trình PDCA và ISO 14001:2015 tiếng Việt

Xây dựng khuôn khổ chung cho tất cả tổ chức để triển khai hệ thống quản lý môi trường nhằm bảo vệ và ứng phó với những điều kiện môi trường thay đổi. Thông qua đó cân bằng giữa 3 yếu tố môi trường, kinh tế và xã hội. Điểm đặc biệt của tiêu chuẩn này nằm ở chu trình PDCA.

>>> XEM THÊM

♦    Gợi ý checklist đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

♦    Cần chuẩn bị những gì để áp dụng ISO 14001:2015 hiệu quả

iso 14001 2005 tieng viet - Giải mã mối tương quan giữa chu trình PDCA và ISO 14001:2015 tiếng Việt

ISO 14001:2015 tiếng Việt

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tiếng Việt là gì

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 phiên bản thứ 3 của tiêu chuẩn ISO 14001 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2015. 

Sơ lược về tiêu chuẩn ISO 14001: 2015

Hai phiên bản trước đó lần lượt được ban hành vào năm 1996 và 2004. Tiêu chuẩn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng áp dụng cho tất cả tổ chức không phân biệt về quy mô, đặc điểm về loại hình sản xuất. Tiêu chuẩn này được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hiện tại giữa bối cảnh các vấn đề về môi trường đang là mối lo ngại chung của toàn thế giới. 

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 quy định về các yêu cầu đối với tổ chức để đạt được kết quả dự kiến đặt ra cho hệ thống quản lý môi trường của mình. Tiêu chuẩn này nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường. Xét về mặt nội dung thì tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đóng vai trò cốt lõi không thể thiếu trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000. 

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tiếng Việt là gì?

Mỗi phiên bản của tiêu chuẩn chứng nhận ISO đều có phạm vi trên toàn thế giới nên hiển nhiên cần phải có các phiên bản được phiên dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau. ISO 14001:2015 tiếng Việt chính là một trong những phiên bản được phiên dịch như vậy. 

Các tổ chức nên sử dụng phiên bản tiếng Việt được ban hành theo đúng quy định. đó chính là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN ISO 14001:2015 tương đương với ISO 14001:2015 được ban hành để thay thế cho phiên bản trước đó TCVN ISO 14001:2010 tương đương với ISO 14001:2004.

Phiên bản tiếng Việt này được biên soạn bởi Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 207 Quản lý môi trường, được đề nghị bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, do Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố có giá trị về mặt pháp lý hơn so với các phiên bản không được công nhận tràn lan ở nhiều nơi.

Sơ lược một số điểm thay đổi của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tiếng Việt

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có nhiều điểm thay đổi so với hai phiên bản trước đó. Điều này thể hiện trực tiếp thông qua cấu trúc nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001. ISO 14001:2015 sử dụng cấu trúc cấp cao HLS được áp dụng ở tất cả các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý của phiên bản mới nhất. 

Theo đó tiêu chuẩn này có phần diễn đạt nội dung chính giống nhau, các thuật ngữ thông dụng gắn với những định nghĩa cốt lõi được thiết kế để đem lại lợi ích tối đa cho người sử dụng khi đã áp dụng đồng thời nhiều tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Xét về kết cấu thì ISO 14001:2015 tiếng Việt cũng có ở tổng cộng 10 điều khoản giống với các tiêu chuẩn sử dụng cấu trúc HLS khác bao gồm:

 • Điều khoản 1 – Phạm vi áp dụng;
 • Điều khoản 2 – Tài liệu viện dẫn;
 • Điều khoản 3 – Thuật ngữ và định nghĩa;
 • Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức;
 • Điều khoản 5 – Lãnh đạo;
 • Điều khoản 6 – Hoạch định;
 • Điều khoản 7 – Hỗ trợ;
 • Điều khoản 8 – Thực hiện;
 • Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả hoạt động;
 • Điều khoản 10 – Cải tiến.

Mặt khác tiêu chuẩn này còn sử dụng một điểm mới là chu trình PDCA – Plan Do Check Act giúp cải tiến không ngừng hệ thống quản lý môi trường. Các điểm mới khác thể hiện thông qua việc quản lý môi trường chiến lược, đề cao vai trò của lãnh đạo, tăng cường các công tác bảo vệ môi trường, nâng cao kết quả hoạt động môi trường, tư duy về vòng đời sản phẩm, yêu cầu về trao đổi thông tin… 

Chi tiết về sự khác biệt giữa tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tiếng Việt với các phiên bản khác được nêu rõ trong phụ lục B. Cụ thể phụ lục B của tiêu chuẩn tcvn ISO 14001:2015 nêu ra những tụ điểm tương ứng chung về mặt kỹ thuật giữa những phiên bản trước đó với phiên bản 2015. Trong khi đó phụ lục A lại cung cấp thêm các thông tin để giải thích chi tiết về những yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Thế nào là chu trình PDCA?

Chu trình PDCA được viết tắt bởi cụm từ tiếng Anh Plan Do Check Act tương ứng với bốn bước hoạt động của mô hình Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động. Thực tế chu trình PDCA cũng giống như cấu trúc cấp cao HLS đều được sử dụng cho các hệ thống quản lý do tổ chức ISO ban hành.

Mục đích nhằm cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường. Mô hình PDCA tạo ra một quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần cho các tổ chức. 4 bước thực hiện sẽ được tiến hành liên tục để tìm ra điểm yếu, đưa ra phương pháp để xử lý điểm yếu đó. Cuối cùng là giúp hệ thống quản lý môi trường được nâng cấp, hoàn hảo hơn nữa. 4 bước thực hiện cụ thể của chu trình PDCA với hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 tiếng Việt như sau:

 • Hoạch định là việc thiết lập những mục tiêu môi trường và các quá trình cần thiết nhằm đạt được kết quả phù hợp với chính sách môi trường mà tổ chức đã đề ra.
 • Thực hiện là thực hiện những quá trình cần thiết theo đúng hoạch định trước đó.
 • Kiểm tra là việc theo dõi, đo lường và phân tích những quá trình dựa theo cơ sở từ chính sách môi trường. Trong đó bao gồm cả những cam kết, mục tiêu về môi trường cũng như chuẩn mực hoạt động của tổ chức và đưa ra báo cáo kết quả.
 • Hành động là việc thực hiện những hoạt động nhằm cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

Mối tương quan của chu trình PDCA và ISO 14001:2015

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001 2015 cũng như phiên bản tiếng Việt được xây dựng dựa trên cấu trúc cấp cao HLS và chu trình PDCA. Điểm đặc biệt nằm trong mối tương quan giữa chu trình PDCA và ISO 14001:2015 tiếng Việt. Điều này thể hiện trực tiếp thông qua cấu trúc nội dung của tiêu chuẩn này.

Cụ thể cấu trúc nội dung của tiêu chuẩn bao gồm 10 điều khoản. Ba điều khoản đầu tiên có nội dung giống với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường khác được đưa ra với mục đích giới thiệu những thuật ngữ thông dụng gắn liền với định nghĩa cốt lõi.

Về tiêu đề, cả 10 điều khoản đều có tiêu đề được xây dựng giống với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường. Nguyên nhân là bởi chúng được hình thành dựa trên cùng một cấu trúc nội dung. 7 điều khoản còn lại chính là minh chứng rõ ràng nhất.

bốn điều khoản từ điều khoản 4 điều khoản 7 tương ứng với bước đầu tiên trong chu trình PDCA – Plan – Hoạch định. Ba điều khoản còn lại tương ứng với 3 bước cuối cùng của chu trình PDCA.

Việc xây dựng nội dung để đạt được chứng chỉ ISO 14001 dựa theo chu trình PDCA góp phần giúp tổ chức bám sát và triển khai hệ thống quản lý môi trường hiệu quả để có thể cải tiến liên tục. Có thể nói chu trình PDCA và ISO 14001:2015 tiếng Việt có mối tương quan chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau để hình thành nên hội dung phù hợp với mọi tổ chức.

Quý vị muốn tìm hiểu chi tiết hơn về nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001:2015? Quý vị muốn viết chi tiết quy trình đánh giá chứng nhận ISO 14001? Hãy liên hệ với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được hỗ trợ dịch vụ chất lượng qua hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ để tư vấn miễn phí nhé!

ISO quốc tế sẵn sàng đem đến dịch vụ chất lượng cho mỗi khách hàng.

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese