Giải đáp những điều cần biết về sổ tay môi trường ISO 14001:2015

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. Giải đáp những điều cần biết về sổ tay môi trường ISO 14001:2015

Sổ tay môi trường ISO 14001:2015 là một trong những tài liệu quan trọng cần có để xây dựng hệ thống quản lý môi trường. Tuy nhiên đây không phải là tài liệu bắt buộc phải có. Sổ tay môi trường là gì? Tài liệu này có thực sự cần thiết? Những tài liệu hồ sơ nào bắt buộc phải có?

>>>> XEM THÊM

♦    Tổng hợp những khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

♦    Tìm hiểu chi tiết về tài liệu mẫu ISO 14001 2015

so tray moi truong iso 14001 2015 - Giải đáp những điều cần biết về sổ tay môi trường ISO 14001:2015

Sổ tay môi trường ISO 14001:2015

Sổ tay môi trường ISO 14001:2015 là gì?

Sổ tay môi trường ISO 14001:2015 thực chất chất là mô tả toàn bộ thông tin cần thiết về hệ thống quản lý môi trường của tổ chức đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn tương ứng. Sổ tay này bao gồm những thông tin cơ bản và khái quát nhất hỗ trợ tổ chức trong quá trình triển khai hệ thống quản lý môi trường.

Theo đó, Tiêu chuẩn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng được xây dựng bởi Ủy ban kỹ thuật TC 207 – cơ quan chuyên phát triển các tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization) thành lập vào năm 1993.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất trong số 3 phiên bản của tiêu chuẩn ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức ISO ban hành. Tiêu chuẩn này đưa ra khuôn khổ, quy định về yêu cầu với các tổ chức trong xây dựng, thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

Sổ tay môi trường ISO 14001:2015 là một trong những tài liệu thuộc hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý môi trường. Tài liệu này cũng như hệ thống quản lý môi trường được xây dựng nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu và hạn chế tối đa những vấn đề gây ra ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Thông qua đó tăng năng suất và phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Nội dung cơ bản của sổ tay môi trường ISO 14001:2015

Sổ tay môi trường là một trong những tài liệu quan trọng bắt buộc phải có theo quy định của tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001 2 phiên bản 1996 và 2004. Tuy nhiên phiên bản 2015 ra đời không quy định bắt buộc đối với tài liệu này nữa. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể đưa vào hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý môi trường nếu thấy cần thiết.

Việc xây dựng nội dung cho sổ tay môi trường ISO 14001:2015 tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như mục tiêu của tổ chức sao cho đảm bảo tính phù hợp và thiết thực khi sử dụng. Trong đó những nội dung cơ bản của sổ tay môi trường thường bao gồm:

 • Giới thiệu sơ lược về doanh nghiệp triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015;
 • Phạm vi áp dụng của sổ tay môi trường và mục đích sử dụng;
 • Định nghĩa và các từ viết tắt trong sổ tay môi trường;
 • Những tiêu chuẩn sử dụng để tham khảo hoặc tài liệu viện dẫn, trích dẫn được sử dụng trong sổ tay môi trường;
 • Các yêu cầu áp dụng hệ thống quản lý môi trường bao gồm yêu cầu chung, chính sách môi trường, khía cạnh môi trường, chương trình quản lý môi trường, yêu cầu về pháp luật và những yêu cầu khác;
 • Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp cùng với những thông tin về nguồn lực, đào tạo, nhận thức của cán bộ công nhân viên, thông tin liên lạc nội bộ và thông tin với những bên liên quan, tài liệu sử dụng cho hệ thống quản lý môi trường và phương thức kiểm soát tài liệu;
 • Phương hướng chuẩn bị cho các tình trạng khẩn cấp;
 • Kiểm tra và những hành động khắc phục;
 • Giám sát và đo lường;
 • Đánh giá hệ thống quản lý môi trường;
 • Xem xét của lãnh đạo và phương hướng cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

Quy định về hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Sổ tay môi trường ISO 14001:2015 là một trong số những tài liệu mà tổ chức nên chuẩn bị. tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015 yêu cầu các tổ chức phải thiết lập, áp dụng và duy trì một hay nhiều quá trình cần thiết cho việc trao đổi thông tin bên ngoài cũng như thông tin nội bộ tích hợp với hệ thống quản lý môi trường.

Đồng thời hệ thống quản lý môi trường của tổ chức cần phải xây dựng hệ thống thông tin dưới dạng văn bản bao gồm:

 • Thông tin dạng văn bản xây dựng theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015;
 • Thông tin dạng văn bản phải được tổ chức xác định là cần thiết nhằm đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường.

Trong đó mức độ thông tin dạng văn bản được xác định đối với hệ thống quản lý môi trường thông qua sự khác nhau của nhiều yếu tố đánh giá giữa các tổ chức như quy mô; loại hình hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch vụ; sự cần thiết để có thể chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ; tính phức tạp của những quá trình và sự tương tác giữa chúng; năng lực của cá nhân hay những người làm việc chịu sự kiểm soát của tổ chức.

Những tài liệu và hồ sơ bắt buộc phải có theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu các tổ chức phải chuẩn bị một số tài liệu và hồ sơ bắt buộc. Những tài liệu và hồ sơ này cần thiết cho quá trình đánh giá tính hiệu quả khi triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Cụ thể bao gồm:

 • Chính sách môi trường;
 • Phạm vi của hệ thống quản lý môi trường;
 • Những quá trình cần thiết để giải quyết rủi ro và cơ hội;
 • Các tiêu chí đánh giá khía cạnh môi trường đáng kể;
 • Mục tiêu và kế hoạch môi trường có thể đạt được hiệu quả khi triển khai hệ thống quản lý môi trường;
 • Các khía cạnh môi trường và những tác động môi trường có liên quan;
 • Kiểm soát hoạt động;
 • Kế hoạch ứng phó với trường hợp khẩn cấp;
 • Hồ sơ về đào tạo trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm;
 • Hồ sơ về nghĩa vụ phải tuân thủ;
 • Bằng chứng về giao tiếp;
 • Kết quả giám sát và đo lường;
 • Chương trình và kết quả đánh giá nội bộ;
 • Kết quả xem xét của lãnh đạo;
 • Kết quả của những hành động khắc phục.

Yêu cầu trong kiểm soát thông tin dạng văn bản

Sổ tay môi trường ISO 14001:2015 đối với tổ chức là cần thiết khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường thì có thể đưa vào hệ thống tài liệu. khi đưa vào hệ thống tài liệu thì sổ tay môi trường có thể là bằng chứng để đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường.

Toàn bộ thông tin dạng văn bản theo yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường cũng như của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cần phải được kiểm soát để có thể đảm bảo:

 • Đảm bảo tính sẵn có và sự phù hợp trong việc sử dụng đúng nơi, đúng lúc thông tin dạng văn bản;
 • Thông tin dạng văn bản phải được bảo vệ một cách thỏa đáng để tránh tình trạng sử dụng sai mục đích, mất tính bảo mật hoặc mất tính toàn vẹn…

Trong quá trình kiểm soát thông tin dạng văn bản Tổ chức cần phải giải quyết những hoạt động liên quan như phân phối, tiếp cận, truy cập, sử dụng; lưu trữ, bảo quản; kiểm soát những thay đổi; lưu trữ và hủy bỏ. Đối với những thông tin dạng văn bản có nguồn gốc từ bên ngoài mà tổ chức đã xác định là cần thiết cho việc hoạch định cũng như triển khai hệ thống quản lý môi trường thì cần phải phải nhận dạng tính thích hợp và kiểm soát.

Quý vị vẫn còn nhiều thắc mắc muốn được giải đáp? Quý vị muốn được hỗ trợ dịch vụ tư vấn và cấp chứng nhận ISO 14001:2015? Hãy đến với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được hỗ trợ dịch vụ chất lượng bằng cách gọi điện qua Hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ để nhận hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé!

EnglishVietnamese